Wat kan Europa voor u doen?

De werking van de Europese Unie is uniek in de wereld. Alle Europese lidstaten zijn overeengekomen om een deel van hun bevoegdheden te bundelen op een niveau dat het nationale overstijgt.

De lidstaten bepalen zelf welke bevoegdheden ze op Europees niveau willen uitoefenen. Dat is vastgelegd in de Europese verdragen. De mate waarin de Europese Unie initiatieven kan nemen, is afhankelijk van domein tot domein.

Er zijn drie soorten bevoegdheden:

 • Exclusieve bevoegdheden
  In die domeinen kunnen de lidstaten niet langer alleen beslissingen nemen, bijvoorbeeld het handelsbeleid, de douane-unie en het monetaire beleid.
 • Gedeelde bevoegdheden
  In die domeinen kunnen de lidstaten zelf initiatieven nemen zolang de EU dat niet heeft gedaan, bijvoorbeeld de interne markt, ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, landbouw en visserij, vervoer, ...
 • Ondersteunende bevoegdheden
  In die domeinen ligt de principiële bevoegdheid bij de lidstaten, maar de EU kan ondersteunende of coördinerende maatregelen nemen, bijvoorbeeld onderwijs, jeugd, cultuur, volksgezondheid, ...
 • De Europese Unie probeert in haar beleidsvoering altijd zo dicht mogelijk bij de burger te staan. Er wordt alleen op het Europese niveau opgetreden als dat efficiënter blijkt dan op lokaal, regionaal of nationaal niveau. Een mooi voorbeeld daarvan is de sterke prijsdaling van nationaal en internationaal mobiel bellen dankzij Europese maatregelen.

  Lees meer over wat de Europese Unie allemaal doet.

  Om meer te weten

  FOD Buitenlandse Zaken http://www.diplomatie.be
  Portaal Belgische Overheid http://www.belgium.be
  Europese Unie http://www.europa.eu
  Raad van de Europese Unie http://www.consilium.europa.eu
  Vlaamse Overheid http://www.vlaanderen.be
  Waalse Gewest http://www.wallonie.be
  Franstalige Gemeenschap http://www.cfwb.be
  Site van de internationale betrekkingen van de Franse Gemeenschap in Wallonië en Brussel, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest http://www.wbri.be
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest http://www.brussel.irisnet.be
  Duitstalige Gemeenschap http://www.dglive.be
  Flanders fits you http://www.flanders.be
  Vlaanderen – departement internationaal http://www.vlaanderen.be/internationaal