Wat houdt een voorzitterschap in? Wat zal België kunnen doen?

Taken van het voorzitterschap

Bij het voorzitterschap horen de volgende taken:

  • De vergaderingen organiseren en leiden, zowel van de Raad van de EU als van alle organen die het voorbereidende werk leveren.
  • Oplossingen en compromissen zoeken, zowel tussen de lidstaten als met de andere instellingen van de Europese Unie.
  • De Europese Unie vertegenwoordigen voor het buitenlands beleid en het veiligheidsbeleid.

Het voorzitterschap werkt altijd met een programma van prioriteiten voor de komende zes maanden. Maar de werkzaamheden op Europees niveau zijn meestal niet afgerond op zo'n korte termijn. De voorzittende lidstaat moet daarom voortwerken aan de lopende initiatieven of "rolling agenda".

De lidstaat die het voorzitterschap waarneemt, krijgt geen andere specifieke voorrechten. België zal dus evenveel stemmen hebben als gewoonlijk.

Het Europese besluitvormingsproces

Naast de Raad van de EU zijn er nog andere instellingen die een belangrijke rol spelen bij het Europese besluitvormingsproces. In de eerste plaats natuurlijk het Europees Parlement en de Europese Commissie. Die drie instellingen vormen een driehoeksrelatie waarin ieder zijn eigen rol vervult.

Klik op het gewenste onderwerp voor meer informatie over de instellingen of over de besluitvormingsprocedures.

Raad van de Europese Unie

België is vanaf 1 juli 2010 voorzitter van de Raad van de EU. De Raad vormt het belangrijkste besluitvormingsorgaan binnen de Europese Unie. In dat orgaan wordt elke Europese lidstaat vertegenwoordigd door één minister.

Afhankelijk van het onderwerp komt de Raad in verschillende formaties bijeen. Zo zullen bijvoorbeeld de ministers van financiën bijeenkomen in de Raad ECOFIN om economische en financiële dossiers te behandelen.

België gaat als volgt te werk:

  • De Europese Raad wordt voorgezeten door de Belgische Eerste Minister.
  • Elke Raadsformatie (leefmilieu, justitie en binnenlandse zaken, ...) wordt voorgezeten door de bevoegde Belgische minister (federaal of van de gemeenschappen en de gewesten). De Raad "Algemene Zaken en Externe Betrekkingen" wordt voorgezeten door de Belgische minister van Buitenlandse Zaken.
  • De verschillende werkgroepen ter voorbereiding van de Raad van Ministers worden voorgezeten door Belgische experten.

Het Verdrag van Lissabon

Als het Verdrag van Lissabon al in werking is getreden tegen het tweede semester van 2010, zullen de regels gedeeltelijk veranderen.

De Eerste Minister zal de Europese Raad niet meer voorzitten, maar er zal een vaste Voorzitter aangewezen worden. Die zal zijn mandaat opnemen voor een periode van 2,5 jaar.

De voorzittende lidstaat zal ook de externe vertegenwoordiging van de Unie voor het buitenlandse beleid en het veiligheidsbeleid niet meer op zich hoeven te nemen. Die taak zal vanaf dan waargenomen worden door een "Hoge Vertegenwoordiger".

Om meer te weten

FOD Buitenlandse Zaken http://www.diplomatie.be
Portaal Belgische Overheid http://www.belgium.be
Europese Unie http://www.europa.eu
Raad van de Europese Unie http://www.consilium.europa.eu
Vlaamse Overheid http://www.vlaanderen.be
Waalse Gewest http://www.wallonie.be
Franstalige Gemeenschap http://www.cfwb.be
Site van de internationale betrekkingen van de Franse Gemeenschap in Wallonië en Brussel, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest http://www.wbri.be
Brussels Hoofdstedelijk Gewest http://www.brussel.irisnet.be
Duitstalige Gemeenschap http://www.dglive.be
Flanders fits you http://www.flanders.be
Vlaanderen – departement internationaal http://www.vlaanderen.be/internationaal