Vanaf 1 juli 2010 is België voorzitter van de Raad van de EU

Om de zes maanden neemt een andere lidstaat het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich. Tijdens de tweede helft van 2010 is het de beurt aan België.

Ons land zal daarvoor nauw samenwerken met Spanje en Hongarije. Spanje is namelijk voorzitter tijdens de eerste helft van 2010 en Hongarije neemt het voorzitterschap op zich tijdens het eerste semester van 2011.

België zal dus samen met die twee landen een gemeenschappelijk programma voor achttien maanden uitwerken.

Wat kan Europa voor u doen?

De Europese Unie kan op veel domeinen optreden. Haar bevoegdheden worden afgelijnd door verdragen. Bij de uitoefening van die bevoegdheden probeert Europa altijd een efficiënt beleid te voeren en zo dicht mogelijk bij de burger te staan.

Wat houdt een voorzitterschap in? Wat zal België kunnen doen?

Elk semester neemt één lidstaat het voorzitterschap van de Raad van de EU waar. Vanaf juli 2010 is België aan de beurt. Tijdens het voorzitterschap zal België dan ook een belangrijke rol spelen in de organisatie en stimulering van de Europese werkzaamheden.

Hoe zal België zich organiseren?

België is een federale staat die onderverdeeld is in gemeenschappen en gewesten. Ons land zal in de Raad vertegenwoordigd worden door een federale, een gewestelijke of een gemeenschapsminister, afhankelijk van de bevoegdheden.

Dit forum werd afgesloten

Wij danken u voor uw bijdragen! Dit forum werd afgesloten maar u kan nog altijd de geposte berichten raadplegen. U kan het debat ook voortzetten op http://www.europese-burgerraadpleging.eu/be/.

Economie, werkgelegenheid en maatschappij

Laatste bericht:
Le problème de l’emploi est la non cohérence des études avec le besoin du marché.

Europa in de wereld

Laatste bericht:
Concernant la sous-traitance, l’entreprise qui y a recours doit être 100 % responsable de tous ce qu