Hoe zal België zich organiseren?

België is een federale staat die bestaat uit gemeenschappen en gewesten.

Wie heeft welke bevoegdheden?

De verschillende regeringen in België oefenen hun eigen bevoegdheden uit:

 • federale regering: justitie, financiën, defensie, ...
 • gemeenschappen: cultuur, onderwijs, taalgebruik, ...
 • gewesten: gewestelijk economisch beleid, leefmilieu, ruimtelijke ordening, ...

België heeft internationale verplichtingen waar de federale staat verantwoordelijk voor is. Maar de gemeenschappen en gewesten mogen hun bevoegdheden ook uitoefenen op internationaal vlak. Zo zijn de gemeenschappen en gewesten bevoegd als de Europese Unie onderhandelt over een richtlijn of verordening die betrekking heeft op een van hun bevoegdheden.

Hoe zijn de verschillende actoren georganiseerd?

Aangezien er een groot aantal Belgische actoren meespeelt op het Europese toneel, zorgen verschillende mechanismen ervoor dat de samenwerking vlot verloopt.

 • De federale regering en het overlegcomité
  Deze hogere instanties verzekeren de noodzakelijke politieke arbitrages.
 • De Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid
  Tijdens dit forum behandelen de ministers bevoegd voor de Buitenlandse Zaken de Belgische standpunten die op de Europese Raad verdedigd moeten worden. Het gaat zowel om de federale als de gewestelijke ministers en de gemeenschapsministers.
 • Het samenwerkingsakkoord betreffende de vertegenwoordiging van België in de Raad van de Europese Unie
  Dit samenwerkingsakkoord omvat de interne afspraken op het vlak van de coördinatie van het Belgische Europese beleid.
 • De Directie-Generaal Europese Zaken en Coördinatie (DGE)
  Deze administratie is verantwoordelijk voor de verplichte coördinatie ter ontwikkeling van de standpunten die België op Europees niveau verdedigt. Ze werkt nauw samen met de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU.

De administraties en kabinetten van alle beleidsniveaus zijn betrokken bij de voorbereiding van het Belgische Europese beleid via bijna dagelijkse coördinatievergaderingen van de DGE.

De minister die België vertegenwoordigt in de Raad van de EU, verdedigt het belang van België, ongeacht of hij afkomstig is van het federale niveau, het gewestelijke niveau of het gemeenschapsniveau. Het standpunt wordt vooraf gecoördineerd door de DGE op basis van een consensus tussen alle bevoegde overheden.

Om meer te weten

FOD Buitenlandse Zaken http://www.diplomatie.be
Portaal Belgische Overheid http://www.belgium.be
Europese Unie http://www.europa.eu
Raad van de Europese Unie http://www.consilium.europa.eu
Vlaamse Overheid http://www.vlaanderen.be
Waalse Gewest http://www.wallonie.be
Franstalige Gemeenschap http://www.cfwb.be
Site van de internationale betrekkingen van de Franse Gemeenschap in Wallonië en Brussel, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest http://www.wbri.be
Brussels Hoofdstedelijk Gewest http://www.brussel.irisnet.be
Duitstalige Gemeenschap http://www.dglive.be
Flanders fits you http://www.flanders.be
Vlaanderen – departement internationaal http://www.vlaanderen.be/internationaal