Gebruiksvoorwaarden

Gelieve de gedetailleerde regels hieronder aandachtig te lezen.
De raadpleging en het gebruik van het forum "U en Europa” houden in dat u volledig instemt met het reglement hieronder.

Art 1: aansprakelijkheden

De beheerders en moderatoren van dit forum zullen alles in het werk stellen om alle laakbare berichten zo snel mogelijk te wissen of aan te passen. Zij kunnen echter onmogelijk permanent alle berichten doornemen. U stemt er dan ook mee in dat alle berichten die op dit forum gepost worden uitsluitend het standpunt en de opinie weergeven van hun respectieve schrijvers. Bijgevolg kunnen de beheerders en moderatoren van dit forum niet aansprakelijk worden gehouden. Wij waarborgen noch de correctheid, de waargetrouwheid, noch de officiële waarde van enig bericht.

Art 2: inhoud van de berichten

U stemt ermee in geen beledigende, obscene, vulgaire, lasterlijke, bedreigende, seksuele, publicitaire berichten te posten, noch enig ander bericht dat strijdig zou zijn met de toepasselijke wetten.

Persoonlijke aanvallen op een ander lid zijn niet toegestaan.

Strikt verboden zijn "flood" (objectief nutteloze berichten, zoals persoonlijke berichten of berichten "off topic") en "troll" (een niet-onderbouwd standpunt dat niet langer is dan een zin in een discussieonderwerp of een ander bericht met als doel een discussie af te leiden).

Het publiceren van de volgende links is formeel verboden:
- links naar een illegale site
- links naar commerciële sites, tenzij het een discussie in die zin betreft
- links naar een virus of trojan
- links naar sponsoring

Door deze dienst te gebruiken, verbindt u zich ertoe om geen berichten te publiceren die een inbreuk vormen op de auteursrechten of exploitatievergunningen.

U verbindt zich ertoe geen berichten te posten die verband houden met het gebruik van frauduleuze, illegale of vervalste inhoud.

U verbindt zich ertoe enkel berichten te posten in een van de vier gebruikstalen van dit forum, namelijk Frans, Nederlands, Duits of Engels.

Ingeval u een van deze regels niet naleeft, stemt u ermee in dat de beheerders en moderatoren van dit forum het recht hebben om, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, om het even welk bericht of discussieonderwerp te schrappen, bewerken, verplaatsen of blokkeren.

Als u een bericht tegenkomt dat deze voorwaarden niet naleeft, gelieve dan te klikken op de knop "een misbruik melden. Een teamlid zal het bericht controleren en indien nodig schrappen.

Art 3: sancties bij overtreding van de gebruiksvoorwaarden

De volgende sancties zijn mogelijk bij overtreding van het reglement:
- waarschuwing door een teamlid
- verwittiging
- verwittiging met tijdelijke desactivering van de account
- verbanning van het forum

Een verbannen account blijft definitief geblokkeerd en wordt niet opnieuw geopend.

Het IP-adres van elk bericht wordt geregistreerd om de naleving van deze voorwaarden te bevorderen.

Art 4: persoonlijke gegevens

Als gebruiker stemt u ermee in dat alle informatie die u bij de inschrijving verstrekt wordt opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt echter niet verstrekt aan derden (personen noch ondernemingen) zonder uw instemming. De beheerders en moderatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als een poging tot informaticapiraterij toegang geeft tot deze gegevens. Dit forum maakt gebruik van cookies om informatie op te slaan op uw computer. Deze cookies bevatten geen enkele informatie die u hebt verstrekt bij uw inschrijving; ze dienen enkel om het gebruiksgemak te verhogen. Het e-mailadres wordt enkel gebruikt om de gegevens van uw registratie en uw paswoord te bevestigen (en ook om u een nieuw paswoord te bezorgen als u dit vergeten zou zijn).

Door u in te schrijven bevestigt u dat u instemt met dit reglement.