Justitie en veiligheid

Moet Europa zich meer bezighouden met de vereenvoudiging van het burgerlijk recht (huwelijk, echtscheiding, erfenis) als het over burgers uit verschillende lidstaten gaat?
2 jaren 13 weken geleden
staf de c
27 December, 2008 - 17:25
15

Er kunnen goede twijfels rijzen of en welke rol Europa moet spelen bij een vereenvoudiging van het burgerlijk recht in de diverse lidstaten. Het kan alle kanten uit, ten goede of ten kwade. Denken we bv. aan zaken als huwelijk en echtscheiding. Het is niet ondenkbaar dat landen met een eerder conservatieve of fel katholieke regering zoals Polen of Italië niet snel geneigd zullen zijn om anomaliën uit deze materie te verwijderen als daarbij hun gevestigde tradities in gevaar komen.
Konkreet: hebben vrouwen de facto dezelfde rechten als mannen in deze gevoelige en soms delicate materies? Beschikken vrouwen in Italië over dezelfde erfenisrechten? Vergeten we niet dat dit in België in de zogeroemde jaren zestig en zeventig absoluut ook niet het geval was en dat dit eerder veranderd is door de sexuele ontvoogding en de actie van vrouwenbewegingen.
En hier raken we een teer punt: mag of juist moet Europa op dit gebied wijzigingen doorvoeren tegen de wil van de (gemanipuleerde) publieke opinie in die landen? Mijn insziens ja, als de Europese tussenkomsten tot doel hebben grotere gelijkheid te creëren tussen mannen en vrouwen, bescherming van jongeren (erfrecht) te vergroten, een begin maken met de afbraak van de nog altijd bestaande voorrechten van adel en clerus in sommige landen, meer gelijke kansen te scheppen bij onderwijs en gezondheidszorg. Het spreekt voor zich dat dit in Polen, Italië, Ierland en Slovakijke meer weerstand zal oproepen dan bv. in Frankrijk, België, Nederland en Duitsland. Om maar veilig te zwijgen over een potentiële lidstaat als Turkijke, waar terzake nog bijna alles te doen is. Dit punt kan mischien een ijkmaat worden voor toetreding.
Terloops: dergelijke wetgeving _ indien rechtvaardig en eerlijk opgezet _ komt altijd de lagere klassen en groepen (vrouwen, kinderen, gehandicapten) ten goede.

2 jaren 14 weken geleden
ncariat
24 December, 2008 - 18:50
14

Disons qu'il n'est pas opportun d'adopter des règles d'harmonisation. D'abord parce que l4europe ne dispose pas des compétences nécessaires, me semble-t-il, mais également parce que la matière du droit familial touche de près à l'identité et à la culture des Etats.

Vu les diversités de conception, je doute de plus qu'un compromis avec un réel contenu puisse être atteint.

Néanmoins, il semble possible d'édicter de nouvelles règles en matière de droit international privé (Type Bruxelles I, dont la dissolution du mariage est explicitement exclue) afin de traiter ces matières civiles.

Etant donné qu'il sera sans doute tout aussi impossible de s'accorder à 27, il semble nécessaire d'envisager une coopération renforcée dans ce cadre. En effet, cela aura au moins pour mérite de mettre en place des règles uniformes pour les participants, ce qui sera déjà un pas en avant. Les Etats non-participants, qui pourront joindre à tout moment, ne porteront pas atteinte de manière disproportionnée à l'application uniforme du droit européen, dès lors que l'on ne situerait pas dans le cadre du marché intérieur mais bien de l'actuel troisième pilier, de sorte qu'il n'en résulterait pas de distorsions de concurrence entre les Etats Membres.

2 jaren 14 weken geleden
Malinwa
21 December, 2008 - 21:07
13

Mijn kennis is te beperkt om hier gefundeerd op te antwoorden.

2 jaren 14 weken geleden
P_P
20 December, 2008 - 17:59
12

Naar mijn mening moet de E.U. zich buiten deze materie houden. De verordeningen in het kader van het internationaal privaatrecht hebben reeds een voldoende, en ook gewenste, vereenvoudiging met zich meegebracht. De inhoud van het burgerlijk recht zelf veranderen is een totaal andere kwestie. Deze inhoud varieert van land tot land. Zo houden Frankrijk en België er toch een grondig verschillend burgerlijk recht op na terwijl zij hetzelfde burgerlijk wetboek als uitgangspunt hebben! Daarenboven mag men ook niet het enorme verschil tussen het continentale systeem en het common law systeem uit het oog verliezen. Alle lidstaten zijn sterk gehecht aan hun eigen burgerlijk recht. Compromissen zijn dan ook quasi onmogelijk en iedere poging hiertoe zal uitlopen op eindeloze steriele discussies. Laten we bovendien niet vergeten dat er reeds mechanismen bestaan die flagrante miskenningen van bepaalde (mensen)rechten tegengaan, ook in het kader van het burgerlijk recht. Zo is er de exceptie van openbare orde in het kader van het internationaal privaatrecht, is er ook het EHRM dat waakt over de naleving van het EVRM en kan men ook naar het Europees Hof van Justitie indien er een link is tussen de materie van burgerlijk recht en een domein waarin de E.U. wel bevoegd is. De E.U. staat wel voor samenwerking en harmonisatie op bepaalde vlakken, maar zij heeft evenwel niet de bedoeling om van Europa uniforme eenheidsworst te maken! Meer nog, culturele diversiteit wordt aangemoedigd en maakt het samenwerkingsverband tussen de lidstaten juist zo bijzonder. Waarom zouden we dan één van de meest nationale gedeeltes van het recht uniform willen maken op Europees niveau?

2 jaren 16 weken geleden
Ruut
10 December, 2008 - 12:23
11

C’est une question morale or vue que l’Europe n’as pour le moment aucune culture, ces points doivent pour le moment rester national.
Même si cela pose de nombreux problèmes juridiques lié à la libre circulation des personnes.
Exemple, l’insémination des lesbiennes est interdite en France mais autorisé en Belgique.
Comment se comporter devant des Françaises se faisant inséminer en Belgique ?

Peut être en interdisant ces insémination en Belgique du moins aux ressortissants non Belges ou provenant de Pays où c’est interdit.

2 jaren 17 weken geleden
pjgent
5 December, 2008 - 12:12
10

De Europese Unie is één grote chaos op vlak van burgerlijk recht. Het eeuwige getwijfel en getalm is daar geen goede zaak bij. Kijk maar bv. de rekennig van homorelatierechten. Leg maar eens uit in één van de Baltische Staten dat je als man gehuwd ent met een man.. Naast een pak rammel krijg je gegarandeerd administratieve problemen.
De voorwaarden voor nieuwe lidstaten (en daarto ereken ik alle landen die na de EU15) zijn bijgekomen waren en zijn veel te vaag en laks. Men had veel meer moeten eisen om zich te voegen naar de bestaande structuur. Nu varen vel elanden een kors van 'Europa als het ons uitkomt' zoals Polen, Letland, Litouwen enz.

2 jaren 18 weken geleden
michel vr
27 november, 2008 - 14:31
9

Je pense qu'elle devrait effectivement simplifier les diverses matière de droit.

Ce serait faire oeuvre utile de commencer par la réglementation routière, quel foutoir tous ces réglements divers.

Une réglementation unique sur les limites de vitesse, un seul jeu de panneaux routiers, un seul code de la route, etc

Voila quelque chose qui touche énormément de citoyens.

Merci

2 jaren 18 weken geleden
Euro1
26 november, 2008 - 22:57
8

Uniformiteit lijkt ideaal, alleen we mogen ook de rechten van het individu niet vegeten. Iedereen doet in zijn/haar privesfeer wat ie wil. UIteraard moeten minimum rechten en plichten opgesteld worden die overal gelden. Uniformisereing ja, overregulering nee!

2 jaren 18 weken geleden
Amadeus
24 november, 2008 - 15:46
7

Je suis divisé sur cette question.

Si l'on cible des pays comme la Turquie, il est bien évident que la réponse sera oui tant leurs lois sont encore un poil archaïques et parfois cruelles, on sera heureux que l'Europe y mette son nez.

Mais si l'on prend un pays plus "habitué" à la démocratie.. Ce serait remettre en question l'autorité du pays.. et je ne crois pas que ça soit très positif.

2 jaren 18 weken geleden
dem
22 november, 2008 - 17:31
6

Grote uitspraken! Ik geloof dat de landen in Europa niet in staat zullen zijn hun eigen structuren te vereenvoudigen...laat staan de Europese.Alleen god de vader zou daar toe instaat zijn...en dan nog.Men gaat er veel over praten,het gaat veel Europees belastingsgeld kosten en er al relatief weinig veranderen.

2 jaren 19 weken geleden
Adeline
20 november, 2008 - 14:06
5

Natuurlijk moet er 1lijn zijn opdat punt en vooral transparant.Er moet ook burgerlijk recht komen voor Transgenders los van holebi en Transexuelen.Want transgenders zoals ik worden progresief gediskrimineerd.

2 jaren 19 weken geleden
A S
19 november, 2008 - 17:07
4

Het is niet zinvol als 1 Europa naar buiten te willen treden indien de regelgeving niet geuniformiseerd is. Ook voor de Europeaan zelf is het belangrijk dat regels in de verschillende lidstaten op elkaar worden afgestemd: dit zowel voor meer transparantie, als een sterkere Europese verbondenheid.

2 jaren 19 weken geleden
Benq
19 november, 2008 - 06:59
3

Jazeker,
gelijke rechten voor iedereen.
Een kans ook om de wetten te vereenvoudigen en doorzichtig te maken voor iedereen.
Het zal ook een mogelijkheid bieden om van die typische archaische belgische toestanden af te geraken.
Dit kan ook de basis vormen voor een gedegen imigratiebeleid want nu al wordt er aan visum shopping gedaan tussen de verschillende landen.
terwijl moeten we ook een geloofwaardige Europese diplomatie opbouwen. De huidige situatie met elk een eigen buitenland agenda en ambassades voor elke afzonderlijke staat maken ons zwak en belachelijk. Nog erger is het als de verschillende belgische regio's zich ook nog eens afzonderlijk willen manifesteren in het buitenland.
Belgie is een mier in een hele grote hoop, maar dat beseffen we in Belgie helaas niet altijd.

2 jaren 19 weken geleden
waleran
18 november, 2008 - 18:46
2

Oui. Un citoyen européen doit être égal en droits et en devoirs avec un autre citoyen européen. Le droit civil et pénal devrait selon moi provenir des institutions européennes et plus des états-membres.

2 jaren 19 weken geleden
Paulo7850
18 november, 2008 - 18:25
1

Un citoyen de l'UE doit pouvoir disposer des droits et obligations identiques à tout autrecitoyen de l'UE.

Les pays "avalés" qui ne comprennent pas cela mais qui étaient simplement intéressés par les subsides (payés par les anciens "oubliés" depuis...) n'ont qu'à s'adapter car ils le savaient avant.

Un engagement est un engagement.
Accepter le compromis par la suite est une faiblesse qui ne fera pas de l'UE une force réelle de régions cimentées entre elles par le même sentiment de citoyenneté.

Donc : même droit pour toutes et tous.