Health, environment and energy

What role should the EU play in the case of healthcare policy?
2 years 14 weeks ago
ncariat
24 December, 2008 - 19:01
13

Elle devrait surtout œuvrer à mettre en place un véritable marché européen du médicament, totalement inexistant aujourd'hui, où les mêmes molécules sont différentes dans chaque pays, que la concurrence entre entreprises, qui entrainera une baisse des prix, n'est pas possible.

Toujours dans le système pharmaceutique, l'Europe doit jouer un rôle fort dans le développement des génériques, qui constituent à la fois une chance de sauver les pays les plus pauvres et de donner de l'oxygène à nos systèmes de sécurité sociale.

2 years 14 weeks ago
Malinwa
21 December, 2008 - 21:03
12

Europa zou dit kunnen structureren en coördineren zodat dit in alle landen gelijklopend is. Het zou de landen ook quota kunnen opleggen naar controles op misbruik toe. Zo zouden de landen ook verplicht worden om hierin te investeren (zie misbruiken op grote schaal in België).

2 years 16 weeks ago
Ruut
10 December, 2008 - 12:07
11

Une sécurité sociale européenne commune a tous les citoyens européens et fusionnée avec toutes les sécurités sociales nationales, serait un net progrès.

2 years 17 weeks ago
Saar
3 December, 2008 - 23:30
10

De EU dient ervoor te zorgen dat generische geneesmiddelen een eerlijke kans krijgen op de Europese markt. Ook de farmaceutische sector is gebonden aan respect voor de concurrentieregels, al heeft de Europese Commissie klaarblijkelijk haar twijfels of producenten van merkgeneesmiddelen zich daar ook aan houden. De markttoegang voor generische bedrijven en de ontwikkeling van nieuwe, goedkope medicijnen soms geblokkeerd of vertraagd wordt, ten koste van de gezondheidszorg, de patiënten en de belastingbetalers', en dit door allerlei geschillenprocedures omtrent octrooien die reeds verlopen zijn (tijd en vooral inkomsten winnen is de inzet blijkbaar). Ondertussen kost de gebrekkige markttoegang voor generische medicijnen de openbare gezondheidszorg miljarden euro's per jaar, onverantwoord veel gezien de uitdagingen waar deze sector mee geconfronteerd wordt in het licht van de vergrijzing.

2 years 17 weeks ago
juan carlos
1 December, 2008 - 14:55
9

Kwaal (ziekte, ongenoegen, pijn) is altijd opgevat als aanval in plaats van bevrijding ten behoeve van zijnsontwikkeling. Die houding is dualistisch en dus contraproductief. Gevolg: kwalen nemen toe, acceptatie van kwalen neemt af > gezondheidszorg is onbetaalbaar. Deze crisis is kans voor zijnsontwikkeling. Gezondheidszorg verandert dan van het traditionele zijn van ziektebestrijder in (echte) gezondheidszorg

2 years 17 weeks ago
brunat
30 November, 2008 - 15:17
8

mettre en place une armonisation et un controle des prix pour les médicaments, c-a-d qu'un médicament ne peut pas être 18 fois plus chers que dans un pays voisin.

2 years 18 weeks ago
bigbadkitty
23 November, 2008 - 14:49
7

Een reactie op de stelling van Euro1. Ik ben volledig akkoord dat over het algemeen dat dokterbezoek niet nodig is in geval van griep en dergelijke. Men heeft geen dokter nodig om te genezen, men heeft wel dat doktersbezoek nodig om een attest te krijgen voor de werkgever. Ik wil best die griep om zware verkoudheid verzorgen met rust, vitaminen en dergelijke. Alleen is het zo dat ik daarvoor een dokterstattest nodig heb, dus heb ik geen keuze. En dat kost inderdaad onnodig geld aan de sociale zekerheid, maar hoe kan je dat oplossen en toch misbruik vermijden?

2 years 18 weeks ago
jos
22 November, 2008 - 20:41
6

Europa kan de lidstaten onder druk zetten om veel meer te doen om een efficient voorkomingsbeleid te treffen.Het is volgens mij voor de nationale overheden te moeilijk om een gericht en onpopulair voorkomingsbeleid te voeren.Tabaks-,alcohol-,drugs-,en onnodige medikamentenverslavingen kunnen maar voorkomen worden door een goede voorlichting(niet enkel in scholen).Belangrijke lobbygroepen lopen hier ook in weg.

2 years 19 weeks ago
Euro1
21 November, 2008 - 22:29
5

Gezondheidszorg is duur! Daarom moet er ook op bespaard worden. Besparen is niet hetzelfde dan bezuinigen. Men moet kappen in de kosten van het systeem en niet het systeem in vraag stellen. Het huidige administratieve systeem van eerst het volle bedrag betalen aan de arts, met briefje naar de mutualiteit, klevertje plakken, en dan geld terug krijgen, is veel te omslachtig. Door doorgedreven informatisering kan dit verholpen worden.

Iedereen heeft een SIS-kaart. Als de arts je SIS-kaart inleest (kan ook tijdens huisbezoek) ben jij en de arts geregistreerd. Je betaalt enkel het remgeld en de arts wordt verder door de overheid (riziv) betaald voor de geleverde prestatie. Geen administratieve tussenkomst meer nodig.

2 years 19 weeks ago
Euro1
21 November, 2008 - 22:21
4

Gezondheidszorg is een fundamenteel recht van iedere Europese burger en moet daarom voor iedereen gelijk zijn! Schaf om te beginnen de politiek getinte mutualiteiten af en laat de Europese en nationale overheden dit organiseren. Leg verder de lat zo hoog mogelijk. Belgë staat wat sociale zekerheid en volksgezondheid aan de top. We hebben dus een voortrekkersrol. Verder moet de sociale zekerheid flexibeler en dynamischer worden om te kunnen inspelen op de snel wisselende maatschappelijke situaties. als voor bepaalde ziektes nieuwe behandelingen of medicijnen ontwikkeld worden duurt het jaren voordat deze goedgdekeurd worden en een terugbetaling kan verkregen worden. Anderzijds worden doktersvisites voo een banale gripe of verkouodheid zonder meer terugbetaald alhoewel deze 'ziektes' ook perfect zonder dokterstussenkomst kunnen bestreden worden (enkele dagen rust, warme thee met citroen en wat aspirine). Uiteraard moeten risicogroepen (bejaarden, patiënten met longaandoeningen, ...) wel vrijstelling kunnen krijgen.

Samengevat: doktersbezoeken voor banale aandoeningen mogen niet meer terugbetaald worden door de mutualiteit

2 years 19 weeks ago
Chaisardbelge
20 November, 2008 - 16:50
3

L'Europe doit mettre en place un système de sécurité sociale européenne donnant accès à tous les services nécessaires selon le principe du libre choix du prestataire de services. Elles doivent faciliter l'équivalence des droits entre les mutuelles. Elle doit aussi faciliter, lorsque c'est nécessaire, le remboursement des soins en dehors de l'espace européen. Elle doit donner une place beaucoup plus grande à l'expérience des patients par rapport à leurs problématiques et mettre en place un observatoire concernant la vie des patients et de leurs turpitudes par rapport aux prestataires de soins.

2 years 19 weeks ago
Adeline
20 November, 2008 - 14:02
2

Een gewarborgde ziekenzorg voor iedereen ongeacht het inkomen en status.Nu vallen heel wat mensen uit de boot om dat ze arm zijn,=geen inkomen of armeluizenpensioentje

2 years 19 weeks ago
waleran
18 November, 2008 - 19:05
1

Elle doit imposer les normes minimales, favoriser la coopération entre états(transfert de connaissances et de moyens) et mettre en place un système unique de sécurité sociale. Chaque citoyen européen doit être égal face aux problèmes de la santé.