Economy, employment and social policy

What further action could Europe take to deal with the financial and economic shocks?
2 years 13 weeks ago
Esprit pragmatique
29 December, 2008 - 11:40
26

Peut-être l'Europe (élus + eurocrates) devra-t-elle apprendre un jour prochain les DIFFERENCES entre :
*
1 - élaborer une politique ECONOMIQUE et une simple politique de l'emploi. Cette dernière ayant comme seule motivation de créer des emplois, sans s'inquiéter de leur rentabilité sociale ou une lourdeur surajoutée!
L'existence d'une santé économique génère par ricochet des bénéfices à redistribuer.
Le défunt sociologue Alfred Sauvy ne pensait pas autrement, dans les années des pères fondateurs U.E.!
*
2 - méditer l'écart flagrant entre l'actuelle politique économique de coûts surajoutés (ex: nos moyens énergétiques subsidiés à l'extrême) et une politique d'EXPANSION des revenus. Cette dernière exigeant de la part de tous les acteurs et bénéficiaires de gros efforts d'imagination personnelle et d'action stimulante, plutôt que d'attendre que viennent les incitants qui pleuvent de la manne aux subsides publics?
*
3 - en matière d'amortissement de chocs financiers, tous les milieux compétents s'accordent pour formuler les principes d'une règlementation ad-hoc ... sans nous fabriquer un monceau de textes contraignants aux effets glaciaires. Le président Sarkozy a très opportunément formulé des positions à respecter par tous les intervenants + la modération à obtenir sur le monde des spéculateurs et produits dérivés, trop alambiqués.
A l'U.E. de veiller à les mettre en place sans retards (les Accords de Bâle II sont illusoires: il faut les ajuster au niveau de la pratique). Agir au niveau mondial est une autre paire de manches; c'est comme l'illusion de la gouvernance mondiale, celle-là que l'ONU nous donne en contre-exemple. Donc les rencontres type G20 ont peut-être plus de chance d'apporter une concrétisation à moyen terme que celle d'un hypothétique G200 qui activerait trop de ronds-de-cuir!
*
Bonne chance (si vous nous lisez avec l'attention voulue)!

2 years 13 weeks ago
staf de c
28 December, 2008 - 15:35
25

Ik heb de stellige indruk dat sommige bedrijfsleiders al te voorbarig personeel de laan uitsturen nadat ze eerst hebben geklaagd over oningevulde vacatures. Europa zou zeker in de huidige crisis en ook nadien een voorbeeld kunnen nemen aan het beleid in de Antwerpse chemische sector met zijn heel gespecialiseerd personeel. Er wordt hier ook niet meer of veel minder geproduceerd, maar er valt geen enkel ontslag en er wordt geen beroep gedaan op economische werkloosheid. Iedereen blijft _ volledig betaald _ aan de slag. Onmogelijk? Blijkbaar daar toch niet: een groep personeelsleden voert herstellingswerken uit, een ander staat in voor het onderhoud, nog een volgt een specifieke opleiding en bijscholing en een wordt overgeplaatst naar een andere afdeling in hetzelfde bedrijf. Reden: dit personeel is zo hoogopgeleid en belangrijk dat het ondenkbaar zou zijn voor de bedrijfsleiding het te ontslaan en na de crisis opnieuw op zoek te moeten gaan naar nieuwelingen en dure opleidingen te moeten geven. Resultaat: directie en personeel zijn tevreden, de vakbonden verlenen hun volledige medewerking en personeel dat zich veilig voelt zal dit niet snel vergeten. Nochtans liggen de lonen hier ook zeer hoog.
Waarom kan dit niet in andere bedrijven? Tot voor kort hoorden we werkgeversorganisaties klagen over werkonwilligen want er waren te veel vacatures. Nu wordt voorbarig en onterecht afgedankt en voert men een kortzichtig beleid, waarbij een massa werkervaring mee verdwijnt met de afgedankten. Een voorbeeld: De twee grootste twee persbedrijven in Vlaanderen denken niet aan het ,,vrijwaren van de democratie'', wat hun taak zou moeten zijn, maar plannen ernstige afdankingen, niet omwille van bedrijfsdoeleinden, maar omwille van de aandeelhouders. Meer zelfs, de grootste Vlaamse persgroep bezuinigt in Vlaanderen om in Nederland te kunnen uitbreiden. Kan men zich dat voorstellen in bv. de ziekenhuissector? Een Vlaams ziekenhuis dat dokters en verpleegkundigen ontslaat om in Nederland een ander hospitaal over te nemen...

2 years 14 weeks ago
ncariat
23 December, 2008 - 12:03
24

Je pense que l'Europe doit avant tout peser de tout son poids afin de faire changer les règles du jeu au niveau mondial, dans le sens indiqué par le dernier G20 de Washington, et oeuvrer à la moralisation de la finance mondiale.

L'Europe a voulu suivre le modèle américain pour son système financier (c'était un des pans de la Stratégie de Lisbonne) notamment en adoptant le système de normes comptables IAS_IFRS.) Il est peut-être temps, au vu des écueils auquel a mené le système purement et durement libéral américain, de remettre quelque peu en question cette volonté de transposer un modèle américain de finances pour penser un système européen plus moral.

A part cela, nous possédons déjà une banque centrale forte et réactive, qui a bien agi dans le cadre de la crise.

2 years 14 weeks ago
Maria
21 December, 2008 - 23:09
23

Ik denk dat het belangrijk is dat Europa erop toekijkt dat de lidstaten hun begroting ook in deze moeilijke economische tijden onder controle houden.
Vele regeringen proberen zich populair te maken door extra geld in de economie te pompen en daardoor in het rood te gaan.
Het probleem doorschuiven naar de volgende jaren is echter geen oplossing. Om op de problemen van de toekomst te anticiperen (zoals bv. de vergrijzing), is een versnelde schuldafbouw heel belangrijk.

Wat de financiële markten betreft, moet Europa oa. van dichterbij toekijken om te vermijden dat sommige bankiers door machtswellust en verlokking van bonussen op korte termijn gaan gokken met het geld van de spaarders, met als gevolg bv. het Fortis probleem, waarvoor uiteindelijk de regeringen moeten opdraaien.

Verder lagen ook de olieprijzen aan de basis van de economische recessie. Europa zou minder afhankelijk moeten zijn van de OPEC landen door meer te werken aan het stimuleren van alternatieven, zoals bv auto's op electriciteit, ....

2 years 14 weeks ago
Malinwa
21 December, 2008 - 10:56
22

De consumptie binnen de bevolking stimuleren door tijdelijk BTW verlagingen toe te staan.
In Engeland heeft men dit gedaan en ik denk dat dit een goede beslissing was.
Banken moeten ook meer gecontroleerd worden (mondiaal) zodat dit niet meer mogelijk is.
Het Europees plan dat nu is uitgewerkt is een eerste stap, maar zeker niet voldoende. Al ben ik niet op de hoogte van de cijfertjes en de mogelijke gevolgen van mijn voorstel.

2 years 16 weeks ago
Leeuw
13 December, 2008 - 02:56
21

Allereerst zorgen dat het geld niet in handen van de bankiers zitten, maar in handen van de bevolking. Geef elk voorwerp/grondstof een vaste waarde. Zoals het nu gaat met ons monetaire systeem is het uiteindelijke doel al het geld in handen van de bankiers te bezorgen. Door te zorgen dat de bankiers beslissen wie er geld krijgt voor bepaalde projecten, beslissen zij ook de richting waar wij heen gestuurd word en wij betalen voor een project nog eens massas geld terug aan de banken. Dus 100%+**%(interest). Geld is er voor iedereen en niet alleen om de bankiers te verrijken. een goede tip, leg je geld gewoon in een kluis en het zal rap gedaan zijn met de banken. Tenslotte hebben banken nooit zoveel liquiditeiten zoals de mensen geld op hun rekening hebben staan. Nu de europese instellingen zouden beter eens denken om een basis in te bouwen zodat ze bv een grondstof of gebouwen... etc etc kunnen gebruiken om de hoeveelheid geld "af te meten".Niet de 9 en meer op 1. Dit systeem vraagt om een economische crisis. Inflatie enzo enzo... En het zou me niet verbazen als deze crisis weer kunstmatig in gang gezet is geweest. Tenslotte moeten de wereldbankiers zorgen dat er niet teveel banken buiten hun eigen op de markt komen. Bekijk eens hoeveel geld overheden over de hele wereld hebben in banken gestoken om die er terug bovenop te helpen. Komt toch mooi uit? Weeral schulden maken om de bank uit te schulden te halen en wie mag ervoor opdraaien? Idd de werkende mens. Als het zo verdergaat dan zijn we binnekort voor ons eten en wat ontspanning aan het werken en voor het grootste deel voor de overheden. Zoals het systeem van hier in Belgie, de vlaming werkt zich uit de mouw om 45% en + op zijn loon af te geven. En dan nog maar eens te zwijgen wat het bedrijf moet afstaan om die persoon in dienst te mogen nemen.

Mijn voorstel: de overheid als een instantie die zorgt dat de openbare infra., buitenlandse zaken... in orde is en meld hoeveel ze nodig hebben en daarvoor geven we het geld uit. En deel die uitgaves tussen de bevolking. Gelijk nu, met baremas. De rijken meer en de armeren minder. Idd we hebben de mensen verkozen, maar veel keus hebben we niet he. Ofwel linkse communisten zoals de spa, cd&v... en de rechtse "alles met geweld" oplossen... Ze kunnen allemaal niet met geld om en hebben totaal geen respect voor de bevolking.

2 years 16 weeks ago
art77
10 December, 2008 - 19:29
20

Erst mal die ganzen Steuerparadise und Off-Shore Handelsplätze dicht machen z.B. Sanktionen gegen Banken, mit Wirtschafts-, Seeblockaden oder robusten Interventionen. Da haben sich ja die Hedgefonds breit gemacht. Ausserdem durch Anwendung des Sitzprinzips von Gesellschaften.

2 years 16 weeks ago
Ruut
10 December, 2008 - 11:38
19

Interdire a tout maire, bourgmestre ou ministre d’avoir a la fin de son mandat des crédits ou des comptes négatifs.
Et passer tous les mandats a 10 15 ans de façon a permettre la création de gros projets et que les élus soient enfin responsables dans le temps des politiques qu’ils ont menés.

Nationaliser (au niveau européen) toutes les banques.

Interdire a tout état d’avoir une dette a la fin de chaque mandat.

2 years 17 weeks ago
G-man
4 December, 2008 - 07:34
18

Men zou al eens kunnen beginnen met de BTW tarieven dewelke vastgelegd zijn op Europees niveau door te voeren in alle lidstaten! En niet zoals nu iedereen zijn zin (meestal in ons nadeel) te laten doen.

2 years 17 weeks ago
arianneminotaure
2 December, 2008 - 15:06
17

Pour gérer les chocs financiers et économiques, ce n'est pas difficile: il suffit pour cela de chapeauter les grosses fortunes ( surveiller en quelque sorte) comme on surveille les petits, c'est à dire nous, les ouvriers. Sous prétexte de je-ne-sais-quoi, ces gens font ce qu'ils veulent quand ils le veulent et où ils le veulent! Mais il ne faudrait pas oublier une chose: ces gens font aussi la pluie et le beau temps! Ces gens ont des accointances avec le pouvoir! Ces gens n'hésitent pas à mettre la main au portefeuille lorsqu'ils sont certains d'obtenir des faveurs. Par exemple: payer moins d'impôts! Avez-vous déjà vu un escroc de la finance en prison? jamais! Avez-vous déjà vu un pauvre ouvrier à la rue parce qu'on lui a saisi tous ses biens suite à des procédures de recouvrement via les impôts ou le fisc? Souvent! Cela doit changer!

2 years 17 weeks ago
juan carlos
1 December, 2008 - 23:53
16

Alleen al om ecologische redenen is voortzetting van ons huidige productie- en consumptie patroon niet te handhaven. Zeker, technologische ontwikkelingen kunnen tot op zekere hoogte aan een verlichting van de problematiek bijdragen. Er wordt echter een aanzienlijk grotere inspanning verlangd die alleen kan worden opgebracht door een fundamentele verandering in onze relatie ten opzichte van de mens, de dingen en de natuur. Een moeizaam proces dat zonder spirituele vernieuwing niet tot stand zal komen. De verandering moet immers van ‘binnen uit’ komen, vanuit onze diepste motivatie. Het zijn vooral de religies, die aan deze mentaliteitsverandering kunnen bijdragen. De klemmende oproep ‘bekeert U!’ weerklinkt steeds weer in tal van heilige geschriften. Wanneer deze oproep verstaan wordt, heeft dit een directe invloed op de hele mens. Niet alleen tijdens religieuze plechtigheden maar juist in diens handelen in het dagelijks leven. Spiritualiteit vraagt immers om een directe vertaling in de concrete werkelijkheid. Deze ‘geaarde’ spiritualiteit erkent geen autonome provincie, waarbij de ijzeren wetten van het economisch handelen absolute voorrang zouden krijgen boven waarden als: vrede, gerechtigheid en solidariteit. Waarden, die thans - evenals de eerbied voor de natuur - met voeten worden getreden op grond van een geperverteerde opvatting over het primaat van de economie. Een duidelijk spreken van de kerken kan er toe bijdragen de economie te ontdoen van haar afgod karakter zodat zij weer de plaats krijgt die haar toekomt: die van instrument ten dienste van de mens.

2 years 17 weeks ago
juan carlos
1 December, 2008 - 16:43
15

De oorzaak van deze crisis is het feit dat de grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing die de mens en daarmee ook de organisatie tot op heden heeft gehanteerd om te overleven contraproductief is en nu de grens van deze contraproductiviteit wordt bereikt. Dit betekent dat deze grondslag, die bestaat uit het idee dat het leven en daarmee ook de mens als een machine in elkaar zit en dus maakbaar is, vervangen moet worden door een nieuwe grondslag. Die nieuwe grondslag moet vanzelfsprekend een grondslag zijn die de mens niet maakt/bepaald, maar laat zijn wie hij echt is of kortweg laat Zijn. Dit gegeven is buitengewoon verheugend omdat de ontwikkeling van het Zijn de enige manier is om de mens te bevrijden uit zijn tot op heden bestaande evolutionaire gevangenschap van de materie/de dualiteit/het ego dat beter bekend staat als het gevecht om goed en kwaad. Dit betekent dat het de enige manier is om dit gevecht eindelijk te staken en aldus het diepste ideaal, te weten de singulariteit oftewel het volmaakt menszijn en daarmee de volmaakte organisatie en de volmaakte wereld te realiseren. De unieke crisis blijkt derhalve een unieke kans te bevatten.

2 years 17 weeks ago
juan carlos
1 December, 2008 - 16:24
14

Het maakbaarheididee, de grondslag van alle visievorming, de oorzaak van de crisis, is failliet. Zijnsontwikkeling is vervanger van maakbaarheididee. Gebrek aan visie is kans voor zijnsontwikkeling

2 years 17 weeks ago
brunat
30 November, 2008 - 15:36
13

mettre en place un système financier et une bourse européen unique.

2 years 18 weeks ago
kris de cree
28 November, 2008 - 14:13
12

Een crisis voorkomen is duidelijk de beste optie, maar daar zijn we rijkelijk laat mee. Sinds 1929 konden we de regulering van de markt-economie aanpassen en sinds 1971 was het heel duidelijk dat de olie economie eindig was.

Ik geloof erin dat de huidige crisis aangepakt moet worden door geld in de economie te pompen, maar dit wel op een strategisch/duurzame mannier en niet aan de hardst roepende lobby (lees de auto industrie)

Indien er nu geld gestoken wordt in de economie zonder de oorzaken ervan aan te pakken dan zullen, bij een heropleving, die oorzaken elke verbetering terug in de kiem smoren. Indien er de komende jaren geen regulering komt, dan zal de mens (een consumment in hart en nier) terug gaan consummeren zoals voorheen en zullen de financiele instellingen terug gaan uitlenen als voorheen. Indien er de komende jaren geen alternatieven voor fossiele brandstoffen gecommercialiceerd worden. Dan zal de behoefte aan olie evenveel stijgen als de heopleving van de markt met onbetaalbare olieprijzen en een nieuwe crisis tot gevolg.

Investeer dus strategish op een duurzame mannier:
-dit betekent niet investeren in olie-economien tenzij het geld gebruikt wordt om reconversies naar andere grondstoffen door te voeren.
-Investeren in een markt betekent normaal dat er een return verwacht wordt. Geef dus niet gewoon geld aan noodlijdende bedrijven, maar geef een renteloze lening of participeer in bedrijven met toekomst zodat de schade beperkt blijft en de return kan gebruikt worden om de onafwendbare schuldenlast terug af te bouwen.
-Investeer in alternatieven voor eindige economien inplaats van die economie zelf en begeleid de werknemers van de ene economie naar de andere. Investeer bijvoorbeeld in alternatieve transport, energie productie methoden, vervoersmiddelen in plaats van in auto-industrie, weg infrastructuur of fossiele brandstof centrales.
-Investeer vooral in onderzoek en ontwikkeling. Dit is vooral voor europa van crusiaal belang. Het is duidelijk dat de arbeiders dagen geteld zijn omdat de concurrentie te groot is. Europa kan enkel nog van betekenis zijn in nieuwe, (hoog-)technologische markten.
-Investeer in lokale economien en niet in globale. Globale economien zijn moeilijk reguleerbaar en hebben een grotere energie behoefte omdat het transport aandeel daar heel groot is. Globale economien zijn ook veel minder arbeids-efficient in dat er minder mensen nodig zijn voor hetzelfde resultaat. De welvaart wordt zo verdeelt over een kleiner aantal mensen.

Het is een utopie om te denken dat dit de burgers geen pijn zal doen. De veel te lang uitgestelde reconversie zal niet enkel een beduidende belastingsverhoging betekenen, maar ook een andere mannier van welvaart die minder gebasseerd is op consumptie en olie. Minder consummeren en verkleining van de actie-radius zullen een andere mannier van leven opdringen. Dit betekent niet dat minder consummeren minder werk betekent omdat de productie dichter bij de mensen zal moeten liggen en er daarom ook meer werk in de nabije omgeving van die mensen zal moeten zijn.

2 years 18 weeks ago
Tattoo
24 November, 2008 - 16:12
11

Het geven van staatssteun zal de problemen alleen maar erger maken. Bedrijven en banken zullen nog steeds risico's nemen omdat ze in de waan zijn dat de overheid hen wel een handje zal helpen als het slecht gaat. Wie zijn gat brandt moet maar op de blaren zitten! Het kan natuurlijk niet dat een spaarder met een gewoon spaarboekje hiervan het slachtoffer zou zijn, die heeft er immers voor geopteerd om geen enkel risico te nemen. Die investeerder zal volgende keer wel twee keer nadenken vooraleer hij zijn centen vergokt.
Hoe dan ook waren de winsten van de voorbije jaren gestoeld op een onevenwicht tussen Oost en West, een fictieve markt van aandelen die de reële waarde van de bedrijven niet weerspiegelden en een consumentenmarkt die betaalde met geld dat ze nog niet bezaten. Dit had allemaal als doel de winsten en het rendement elk jaar te verhogen en te maximaliseren, in de volksmond noemt men dit hebzucht, winstbejag en nooit content zijn. Wanneer je er goed over nadenkt kan je wel elk jaar 10% winst maken, maar elk jaar 10% méér dat stopt natuurlijk ooit en ik denk dat dat moment nu is aangebroken...

2 years 18 weeks ago
Euro1
23 November, 2008 - 18:47
10

Iedereen zegt dat men de huidige crisis niet heeft zien aankomen. De waarheid is dat men ze niet heeft willen zien komen. Exponentieel stijgende olieprijzen, aarzelende beursindexen overal ter wereld, inflatie, ... zou bij iedere bankier en staatleider of minister van financiën of natioal bank een belletje moeten doen rinkelen. Dat de 'beurswaakhonden' en controlecommisies niet tijdig hebben gewaarschuwd ligt eraan dat deze ten eerste een grenzeloos vertrouwen hebben in de vrije markteconomie en ten tweede logge overheidsinstanties zijn. De overheidswaarborgen die nu in alle landen worden gegarandeerd en opgetrokken zijn maar en pleister op de wonde en zijn genn remedie ten gronde. Het financiêle en economische systeem moet geheel hertekend worden. Winstmaximalisatie mag niet meer het uitgangspunt zijn maar de meerwaarde die een bedrijf kan betekenen voor de maatschappij. Natuurlijk mag:moet een bedrijf winst maken anders kan het niet overleven. Winst moet echter niet enkel in geld uitgedrukt worden. Er moet meer rekening gehouden worden met de schade of voordeel dat een bedrijf bij het uitvoeren van zijn activiteiten veroorzaakt aan milieu en maatschappij. Hierin moeten alle werkelijke kosten worden doorberekend. Dit zijn vervuiling door productie, economische kosten door files en de daarbij gepaard gaande milieuvervuiling, werkelijke transporkosten, ... . Voor banken geldt ditzelfde principe: creatie van virtueel geldt dat niet gedekt is door reserves moet beboet of verrekend worden. Verder moeten aandelenkoersen opnieuw een weergave worden van de werkelijke toestend van het bedrijf. zo vermijd je speculaties. het kan toch niet dat de beurskoers daalt als een bedrijf gezond is en (veel) winst maakt!

2 years 18 weeks ago
butterfy with wings
23 November, 2008 - 12:48
9

Best tattoo,
Je heb gelijk door te stellen dat men best spaarcenten heeft voor de moeilijke tijden.
Maar een bedrijf met veel spaarcenten, ligt moeilijk. Spaarcenten (= reserveren) voor een bedrijf betekent twee dingen: 1) belastingen betalen op die reserves en 2) hogere looneisen door de vakbonden.
Een derde zaak is dat men leeft in tijden van 'de eerste is de winnaar', of m.a.w. diegene die constant investeert in nieuwe processen, technieken of andere zaken, is de winnaar.
De tijd waar men gewoon produceerde en de winsten aan de kant kon leggen is voorgoed voorbij.
Je moet eens proberen om financierders te zoeken en te vinden met de melding dat je die mensen geen woekerwinsten kan beloven, maar gewoon wilt reserveren. En ik heb het niet over de grote kapitalist, maar ook over de gewone man met de pet.
Ik kan u een mooi verhaal vertellen over een gewone arbeider die door een overlijden van zijn ouders een huis erfde en na het verkopen van dat huis wilde investeren..... 15% rendement op die investering was voor meneer en voor mevrouw niet genoeg.
Het is niet meer mogelijk om goede evenwichten voorop te stellen, mensen dromen te veel van hoe goed ze het zouden hebben indien ze een bepaald som geld zouden hebben.
En het is niet omdat de grote baas van een bedrijf over een mooie wagen beschikt, die door het bedrijf is betaald, dat de verkoop van die wagen de financiële moeilijkheden zal oplossen.
Ik wil hier niet de mega-lonen en de parachutes goedpraten, maar alles is relatief. De tijd dat de grote baas het echt voor het zeggen heeft is voorbij. Het best is een bedrijf te hebben waarbij de zaakvoerder en de hoofdaandeelhouder één en dezelfde persoon zijn.
Met dank voor de aandacht.
tot schrijfs

2 years 18 weeks ago
Tattoo
23 November, 2008 - 02:21
8

Mijn moeke en vake hebben mij geleerd om te sparen "voor als het wat minder goed gaat". De afgelopen jaren hebben de bedrijven megawinsten gerealiseerd. Nu gaat het wat minder en plots blijkt al het geld op te zijn, niets gespaard dus maar alles uitgedeeld en opgemaakt. Die bedrijven hebben dan nog het lef om bij de regering aan te komen kloppen voor steun terwijl ze de miljoenen aan hun ceo's blijven uitdelen.
Om de prijzen terug te doen stijgen naar het niveau van vorig jaar zetten sommige bedrijven de productie stil. Weer kloppen ze bij de staat aan voor steun want hun arbeiders zijn zogezegd economisch werkloos.
De voorbije jaren gingen verschillende multinationals hun geluk beproeven in het Verre Oosten. Nu het minder gaat komen diezelfde multinationals hier op de deur kloppen voor staatssteun. Ik denk trouwens niet dat er ginder op veel deuren te kloppen valt...
Kortom, als een bedrijf megawinsten maakt dan mag je daar als staat bijna geen belastingen meer op heffen want anders wordt er met delocatie gedreigd. Andersom is het blijkbaar geen probleem om geld te vragen als het minder goed gaat...Van die winsten heb ik nooit mee mogen profiteren maar nu moet ik sponsoren?

2 years 19 weeks ago
Adeline
20 November, 2008 - 14:00
7

Minder afhankelijk worden van de USA.En een eenheidsbeleid opstellen voor produkten.Nu betsaan er verschillende beleidsverschillen wat kwaliteit en kwantiteit betreft.En een eenheid in maatvoering brengen.Vb.wat in het één land een L is is in een ander land een M.Dus een 48 in belgië is in duitsland en 46 enzovoort.Eenheidsmaat in sanitair en elektro.Is maatvoering in buizen en aansluitingen.Zelfde zekeringen en aansluitwaarden voor elektro=huis en toestellen.

2 years 19 weeks ago
A S
19 November, 2008 - 16:59
6

Er zijn volgens mij 2 belangrijke globale visies mogelijk:
1. ofwel voorkomt men excessen, en reduceert men aanzienlijk het risico op zware crisissen (ik denk dan bijvoorbeeld aan de beurzen, waar vele beleggingen een waarde hadden die niks meer te maken had met de eigenlijke waarde - dit betekent dus dat ongebreidelde speculatie ingedijkt moet worden) - in dit scenario gaat men voor meer stabiliteit, zonder regelmatig zware correcties te moeten uitvoeren
2. ofwel laat men excessen toe, maar dan moet een belangrijk deel van de 'winsten' aan de kant gezet worden tijdens de 'goede' jaren, om als buffer te kunnen dienen tijdens de magere jaren

2 years 19 weeks ago
dudealfred
19 November, 2008 - 16:15
5

-une taxe tobine. ça va leur être un peu désagréable au début, mais ça fera beaucoup d'argent pour aider beaucoup de monde, et puis ils s'habituerons.....les marchés ont une fabuleuse capacité d'adaptation tant qu'il y a ne fut ce que un peu d'argent à se faire.
-taxer les hauts revenus (bien!! ),et pas -du tout- les bas revenus, et SURTOUT bien taxer les revenus sur le capital/Fortune. De toute façon, faut pas se leurrer, ça ne "ruisselle" jamais aux classes du bas. Et Qui Donc à besoin de 7 milliards d'euros? prenons en 50% et refinançons l'éducation d'un pays par an!!!
-Un bon système pour les sans emplois qu'il faut arrêter de voir comme une vermine. C'est en général pas par choix. mieux vaut une société avec tout le monde un peu riche que des sociétés séparées par des différences de revenus astronomiques. (déja qu'on a tout plein de langues)
- On re-sépare banques d'affaires et banques commerciales. On avait compris que c'était pas bien, puis on dirait on a oublié. On vient de nous le rappeler, alors repassons à l'action.
-on fait comme Wall Street : Une seule bourse européenne, ça simplifiera le brol.
-on arrête de croire que l'europe de l'est veut les boulots de l'ouest et on ouvre correctement nos frontières et on ne fonctionne pas avec une europe à 2 régimes de liberté de circulation. C'est quoi cette histoire! et vous voudriez (comme demandé plus haut) un "sentiement d'appartenance"? (ce qui de toute façon n'existe pas, c.f. plus haut aussi :)
- on engage Joseph stiglitz et krugman comme conseillier européen. Ils ont compris, eux (notez, greenspan aussi, maintenant, mais il est trop vieux).

2 years 19 weeks ago
butterfy with wings
19 November, 2008 - 12:18
4

Beste medeburgers,

Economie is belangrijk. Hoe men ook draait of keert. Wil men verdelen, dan moet de koek groot genoeg zijn.
Economie moet gesteund worden met alle mogelijke maatregelen en moet ook afgeremd worden !!
De econoom Keynes had daarin wel goede bedoelingen.
Tot op vandaag gebruik met het rentesysteem van de ECB om de economie te stimuleren of te vertragen. Vertragen is belangrijk wil men de inflatie onder controle houden.
Een mogelijke maatregel binnen Europa zou kunnen zijn dat wanneer de ECB hun rente daalt met voorbeeld 25 basispunten, dan zou men eigenlijk het btw-tarief voor alle lidstaten met dezelfde basispunten kunnen doen dalen. Omgekeerd wanneer men de economie wil afremmen en de ECB verhoogd de rente, dan zou men ook het btw-tarief kunnen verhogen.
Tijdens zware crisis zou men het btw-tarief kunnen doen dalen met 2 keer de basispunt.
Het is volgens mij veel doeltreffender dan zomaar geld inpompen in de economie.
Dit moet wel een automatisch systeem zijn, want als politici het manueel moeten doen dan komt daar niks van in huis. (buiten de ECB gerekend natuurlijk)
Het is een ideetje hé, dus nog niet panikeren !!
veel liefs.

2 years 19 weeks ago
waleran
18 November, 2008 - 19:14
3

Outre un système monétaire commun, il faut mettre en place un système financier et économique européen.
L'Union est plus forte que chacun de ses états séparément.

2 years 19 weeks ago
Paulo7850
18 November, 2008 - 17:57
2

La multiplication des PME, le blocage des hypergroupes, le protectionisme sont un premier ensemble de mesures.

Il faut réimposer la séparation des activités bancaires comme c'était auparavant, ce qui ne fait que rendre la liberté de choix aux consommateurs, accentue la concurrence, bloque les lobby financiers.

Il faut interdire strictement tout instruments financiers spéculatifs ou alors créer un second marché où il n'y aura que les spéculateurs à risquer leur argent.

Il faut faire fi quant il faut d'une politique monétariste démentielle qui va à l'encontre d'un marché.
Comme tout bon économiste le sait, un peu d'inflation est nécessaire. Tuer tout par des taux élevés alors que les gens n'ont plus d'épargne et cela dans un monde globalisé tient de la folie ou de l'idiotie.

Enfin, abandonner l'indexation automatique des revenus, comme des tarifs pratiqués par les géants monopolistiques de l'énergie.

Une augmentation de prix doit être révélatrice d'un fait réel : trop de demande pour l'offre.
En bloquant le spéculatif, cette augmentation de prix entraînera une adaptation du marché pour autant que celui-ci dispose de la flexibilité nécessaire ( d'où PME)

Et Toujours le protectionisme UE, ne plus être le "petit" de "dady us"

2 years 19 weeks ago
Hâpy
18 November, 2008 - 13:11
1

Dans la mise en place de l'ambition SEPA (single european payment area), qui à terme (fin 2010) devrait voir la mise en place des cartes de paiement européennes, il avait été question d'interdire le système "d'interchange fees", c'est-à-dire des commissions bancaires fixées à un pourcentage du montant de l'opération et donc plus le montant de l'achat est important, plus le coût de la transaction est important.
OR la récente crise bancaire, à travers les propos de Neelie Kroes (commissaire européenne chargée de la concurrence), a levé cette interdiction estimant que les banques rencontraient suffisamment de difficultés.
CONSEQUENCE : ce sont ou les consommateurs ou les commerçants qui vont devoir payer !!!