Health, environment and energy

To what extent can Europe be expected to develop new ways of replacing the present fuels?
2 years 13 weeks ago
Relipul
30 December, 2008 - 03:59
24

Een klein iets ben ik nog vergeten, Europa zou , en ik ga een concreet vb geven van wat ik vind dat ze zouden moeten doen.

Ik heb gelezen dat Guinnee (west-afrikaans land) genoeg rivieren heeft om waterkrachtcentrales te plaatsen en elektriciteit te voorzien voor heel west-afrika. Europa zou moeten optreden als business angel in dit project, zodanig is het nog een goede investering ook, kunnen ze de spaarkas wat spijzen voor eventueel nog andere projecten(bv betere scholen en ziekenhuizen bouwen in Guinee). Zo zal een butterfly-effect gemaakt worden. De welvaart zal zich verspreiden naar de naburige landen enzoverder. En ze moeten niet te lang wachten, het zijn nu wel militairen die de touwtjes in handen hebben, maar ze menen het goed. Ze kondigen verkiezingen aan in 2010 en Europa vraagt dat er eerdere verkiezingen moeten zijn, dit begrijp ik niet. Er moeten toch een voorbereidingperiode aan vooraf kunnen gaan. Europa zou beter steunend optreden in dit iniatief in plaats van onmiddelijk te bekritiseren ( en sorry dat ik het zeg, met pijn in het hart trouwens, als een USA-puppet). De vorige president had alles in de hand, dus tegen dat partijen zich georganiseerd hebben en dat ze campagne kunnen voeren, tegen dan is het toch sowieso 2010.

Sorry voor deze uitwijding, ik weet dat dit niet tot dit topic behoort, maar ik wou mijn idee wel rechtvaardigen.

2 years 13 weeks ago
Relipul
30 December, 2008 - 03:48
23

Uit de vorige reacties lees ik meestal dat iemaand 1 ultieme oplossing heeft, maar dat is naar mijn mening nou net wat we niet willen voor Europa.

We moeten zorgen voor een zeer gediversifieerde portefeuille aan energievoorzieningen. Het is duidelijk dat sommige takken moeten afgebouwd worden door milieuredenen (bv steenkool, kernenergie,...), dit betekent niet dat ze volledig moeten verdwijnen. Maar als ze dan toch moeten afbouwen in kernenergie, best enkel de modernste centrale houden en de oude krotten sluiten. De hernieuwbare energiebronnen moeten vanzelfsprekend stijgen in aandeel. Een simpel idee: windmolens langs de autostrades (het is aanneembaar dat het niet overal mogelijk is, maar op veel plaatsen wel).

Op vlak van olie en gas, we moeten natuurlijk minder afhankelijk worden van Rusland en het Midden-Oosten, zoveel is duidelijk. Maar naar mijn mening zou ik niet de elektrische auto promoten. Ik zou eerder in huisverwarming proberen het gebruik van mazout tegen te gaan en dergelijke. Wat betreft motorrijtuigen zou ik het gebruik van fossiele brandstoffen behouden ( ook een deel via koolzaad, maar niet overdreven met de duidelijke reden dat de voedselproductie in het gedrang zou komen).

IK VREES er voor dat auto's geen lawaai meer zouden maken! Dit zou veel bijkomende verkeersslachtoffers maken. En zoals ze altijd zeggen in het nieuws dat brengt grote kosten met zich mee. Dus in die tak zou ik niet snijden in het olie/gasgebruik maar wel in alle andere sectoren.

Dit sluit natuurlijk niet uit dat het openbaar vervoer kan gepromoot worden. Het busnetwerk kan nog altijd beter, bv aansluitingen beter aanpassen aan treinen die arriveren. Ik zie het maar al te vaak dat bussen vertrekken aan het station 1minuut voor trein aankomt en dat de volgende bus maar een uur later is.

Ik heb ook gelezen in een vorige comment dat iemand droomt van een groot TGV-netwerk, wel ik kan daar inkomen. Ik moet zeggen ik heb nog nooit op een trein gezeten in het buitenland, ik heb er ook niet veel informatie over, maar ik ben er wel voor een uniformisatie van de europese spoorwegen qua alles, niet meer een Belgisch netwerk maar een Europees netwerk. Ik dat dit ook een positieve stimulans zou geven aan het gevoel van eenheid aan de Europeanen.

Met vriendelijke groeten,
Relipul.

2 years 14 weeks ago
Malinwa
21 December, 2008 - 20:59
22

Dit moet volop gepromoot en uitgewerkt worden. Alle alternatieve mogelijkheden moeten uitgetest worden.
Maar heeft Europa het lef om in te gaan tegen de grote multinationals en hun vele lobbyisten ? Hier heb ik ten zeerste mijn twijfels over.

2 years 14 weeks ago
Maria
21 December, 2008 - 11:57
21

Moedige politieke Europese beslissingen dringen zich op, zoals de uitstap uit kernenergie. Laat ons een voorbeeld nemen aan Duitsland en Europees dit model overnemen.

In Duitsland zijn er vele kleinere spelers op de alternatieve energiemarkt, wat een monopolievorming - één van de grootste problemen op de Europese en Belgische markt - tegengaat. De prijs van alternatieve energie daar is de eerste 20 jaar gegarandeerd.

Landen zoals België, zouden baat hebben bij zulke Europese maatregelen.

Anders zal België weer als laatste op de kar springen met alle gevolgen van dien. Van te weinig concurrentiebeding tot monopolies, met als gevolg te hoge prijzen.

Momenteel krijgen in Europa kleine innovatieve bedrijven - helaas - onvoldoende kansen.

Tip aan de Belgische regering: weer Electrabel voortaan aan de onderhandelingstafel voor de regeringsvorming.

2 years 15 weeks ago
staf de c
14 December, 2008 - 16:57
20

Zeker en liefst nogal snel: de tijd dringt. Een economische crisis kunnen we op termijn wel de baas, voor een klimaatcrisis betekent deadline letterlijk het onherroepelijke einde. Après nous le déluge? Als zelf Obama in de VS zo snel mogelijk werk wil maken van alternatieve energievormen, niet alleen omwille van milieuredenen, maar ook politieke (minder afhankelijk van onbetrouwbare of corrupte klassieke-energieleveranciers) en economische (meer jobs in een nieuwe sector), dan ligt het voor de hand dat Europa het voortouw moet nemen in de zoektocht naar nieuwe energie. Duitsland wordt een geslaagd voorbeeld inzake windturbines, maar het eigenlijke zwaartepunt zou moeten liggen in het verbeteren van de productie van zonnecellen. De mediterrane landen en het noorden van Afrika kunnen de grote energieleveranciers van de toekomst worden. Als men weet dat een kwart van de Sahara volzetten met zonnepanelen de hele wereldbehoefte aan energie zou kunnen dekken, als men beseft dat elk half uur de zon voldoende energie naar de aarde stuurt om de hele wereld te voorzien, blijkt dat hier een onuitputtelijke maar tevens nog grotendeels onontgonnen bron ligt. Het wordt natuurlijk een immens technisch en politiek probleem om die energie op te slaan en te transporteren. Het zal miljarden vergen in het begin, maar wat kost ons de huidige economische crisis?
Frankrijk, kampioen van de kernenergie (merkwaardig genoeg vaak dicht bij de grens geplaatst zoals in Gravelines en de inham in de Ardennen...) laat een andere vorm van energie pijnlijk onbenut: getijdenenergie. Aan de kusten van Normandië en Bretagne is het getij zo sterk dat hier turbines dagelijks twee keer op volle toeren zouden kunnen draaien. Die installaties kunnen perfect worden ingepast in het landschap. Er zijn nog plaatsen in Europa waar dit mogelijk is: de westkusten van Ierland en Noord-Schotland bv.
Noorwegen, grote leverancier van gas en olie, dekt zijn eigen energiebehoeften voor ruim negentig percent dan weer uit waterkrachtcentrales. Een ander voorbeeld? Een stuwmeer in het Zwitserse Oberengadin zorgt voor electriciteit van Zürich. Een krachttoer van ingenieurs en arbeiders om deze Albignastuw te bouwen en meteen een toeristische attractie: de kabelbaan die het technisch personeel naar het stuwmeer brengt, neemt toeristen mee de bergen in.
Het gebruik van biomassa kan in ieder land worden ontwikkeld/bevorderd. Massale boomaanplantingen zijn in vele Europese landen mogelijk; goed beheerde bossen brengen onvermoede winsten op.
Ten slotte nog het verkeer. Japan heeft met Toyota en Honda een enorme voorsprong inzake hybride auto's; de Amerikaanse ,,grote'' drie wankelen. Europa moet geen peperdure en vooral veel te snelle sleeën van auto's bouwen, maar goedkopere en veiligere wagens. Moeilijke omschakeling? Airbus werd vroeger ook smalend bekeken door het machtige Amerikaanse Boeing maar de tijden zijn veranderd. De kerosine doet menige luchtvaartmaatschappij wel eens nadenken over de keuze van de nieuwe toestellen.
En om wat minder vliegtuigen in de lucht te krijgen, kan Europa zijn lijnen van onvolprezen hogesnelheidstreinen uitbreiden. Op korte en middellange afstand kunnen die een schitterend alternatief vormen voor de luchtvaart.
Kortom, Europese politici, ingenieurs en bedrijven kunnen zich nu eens van hun kreatieve kant laten zien.

2 years 16 weeks ago
Leeuw
13 December, 2008 - 03:03
19

energie, zeer goed thema. De techniek op dit moemnt is zo goed geevolueerd dat iedereen stroom in zijn woning zou kunnen krijgen voor een prijs van max 0,00001 cent per kw. Zet de volledige Ierse noordkust met stroomturbines die werken op de golfslag en heel europa kan op zijn gemak zoveel verstoken als hij/zij wil... Maar nee dat brengt niet genoeg op;) Zorg maar eerst dat de regeringen minder geneigt zijn om de mensen uit te persen tot hun laatste cent en kom dan nog eens zagen... Want dit forum is volgens mij weer zo in de trend van "ik geef een knuffeltje zodat de mensen hun stoom kunnen afblazen en ondertussen kunnen we verder doen zoals we bezig zijn"... Ik wil wel eens weten van de hoeveel europese parlementsleden dit forum ooit zullen bezoeken of lezen;)

2 years 16 weeks ago
Ruut
10 December, 2008 - 12:06
18

Ça dépend des priorités de l’Europe.
Mais vue que l’Europe et les états nationaux sont très rapides pour mettre des TIPP et des éco taxes, ils devraient êtres aussi rapide a imposer les véhicules électriques et a hydrogène.

Mais il me vient une question…
Les véhicules non polluants sont ils eux aussi soumis aux restrictions routières lors des alertes pollutions ?

2 years 17 weeks ago
juan carlos
4 December, 2008 - 14:38
17

De oplossing moet blijvend zijn. Het is niet aantrekkelijk om elke zoveel jaar in een economische crisis te raken omdat de volgende energiebron ook dreigt op te drogen. En nu zitten we eindelijk in een tijdperk waar duurzame oplossingen binnen handbereik komen. De tijd lijkt er helemaal rijp voor.
Windenergie is het bekendste voorbeeld van de duurzame technologie. Op onze breedten is het voorlopig ook de meest voor de hand liggende. Maar het moet zeker niet de enige energiebron zijn. Bij windstilte zullen allerlei basale processen door moeten kunnen draaien. We zullen dus echt alle registers open moeten trekken en naast windenergie moeten werken aan complementaire energiebronnen als zonne-energie, getijdenenergie, aardwarmte en toekomstdromen als ionenwisselaars en katalytische omzettingsprocessen.
Met deze vormen van energieopwekking kunnen we niet alle mobiliteit handhaven. Voor de korte afstand en stadsdiensten zijn elektrische auto’s zeker een oplossing.
windenergie geeft veel te weinig rendement omdat het niet z’n stroom kwijt kan aan het net op de piekuren, maar waarom wordt bij zo’n molen dan niet de overtollige stroom gebruikt om water om te zetten in waterstof of om metaal magnetisch te maken? (met magnetisme kunnen onvoorstelbare effecten bereikt worden).
Verbied simpelweg excessief gebruik, vervuiling, ongewenste processen en producten. Stel boetes in het vooruitzicht als niet binnen een bepaalde tijd aan de normen wordt voldaan. Subsidieer alleen die bedrijven die de oplossing nu al voor handen hebben (en die zijn er volop), maar het geld ontberen om tot marktintroductie te komen. En geef duidelijk aan welke kant we op willen met de energievoorziening, zodat ondernemingen weer durven te investeren.

2 years 17 weeks ago
brunat
30 November, 2008 - 14:59
16

accélérer et mettre en place la production de voiture electrique, il en existe déjà, pourquoi pas commencer par obliger les communes a utiliser ce genre de voiture pour les petits déplacements.maintenant je suis certain que des citoyens seront interessés également par l'achat d'un tel véhicule.

2 years 18 weeks ago
booth bill
27 November, 2008 - 23:48
15

Maximaal investeren in onderzoek en verbetering naar brandstofcellen en zo vlug mogelijk in massaproductie brengen.Heden ten dage zijn er reeds gsm , polsuurwerken en andere electronische prullaria die met deze energie voorziening werken .De auto fabrikanten subsidiëren om brandstofcellen aan te wenden bij het bouwen van hun voertuigen . In een eerste fase kunnen voertuigen tot en met zeven ton hiervoor in massaproductie genomen worden.Een tweede alternatief is om de li-ion batterijen in zware uitvoering dus bedoeld om electromotoren aan te drijven aan een concurerende lage prijs t.o.v. de klassieke lood-zink batterij aan te bieden . Dit om electrisch aangedreven voertuigen te promoten . Om dit uiteindelijk te kunnen verwezelijken zou ook het winstbejag van de producenten een beetje binnen de perken moeten blijven en zal men terecht kunnen spreken van "Kennis ten dienste van de mensheid".

2 years 18 weeks ago
Foxna
27 November, 2008 - 11:05
14

Tous ceux qui ont fait des études techniques vous diront que les moteurs à eau existent depuis plus 50 ans.
Mais ! comment taxer l'eau ! comment passer au dessus des groupes comme EXXON, Shell, pour développer une technologie sans pétrole. Il faut aussi développer les transports en commun non poluant, favoriser les technologies non poluantes pour les particuliers et entreprises.Tout cela créera des emplois nouveaux et diminuera le taux de cancer ce qui aura pour effet de diminuer la charge de la sécurité sociale.

2 years 18 weeks ago
Fabrice T
24 November, 2008 - 15:13
13

L'Europe doit investir dans le développement d'énergie alternative, mais doit avant tout investir dans la réduction de la consommation. La seule énergie non polluante est celle que l'on ne consomme pas !

Dans le domaine des carburants, il convient de ne pas reproduire la même erreur que celles comises avec les technologies moteurs : les entreprises du secteur automobile ont largement investi dans l'améllioration des rendemments moteurs depuis dix ans. Cependant ces performances accrues n'ont pas servi à réduire la consommation mais à augmenter la puissance des véhicules. Aujourd'hui, le secteur automobile est en crise, il y a une forte demande pour des véhicules à faible consommation et le marché ne peut proposer que des modèles surdimenssionés, de surcroit fabriqué au moment ou l'acier était extrèmement cher... Les risques pour l'emploi contraignent aujourd'hui l'UE à devoir investir massivement pour transférer des technologies moteurs existantes dans des véhicules plus petits et enfin réduire la consommation. Il y a là un gaspillage d'intelligence et d'argent inoui. Un exemple à ne pas suivre si l'on veut améliorer les performances notre mix énergétique.

2 years 18 weeks ago
jos
22 November, 2008 - 21:00
12

Het goedkoopste en eenvoudigste alternatief is energie besparen.In Japan is er meer economische aktiviteit,word er harder gewerkt en meer verdiend dan in Europa en toch verbruiken ze per inwoner maar 60% van de erergie die de europese burger verbruikt.Er is dus een en ander mogelijk! Over het muurtje durven kijken en mensen motiveren.Het is niet moeilijker dan dat,maar het moet gedaan worden.

2 years 19 weeks ago
Euro1
21 November, 2008 - 22:07
11

Alternatieven? Ja, graag en liefst zo veel mogelijk!

Maar welke? Biodiesel en Bioethanol zijn nauwelijks een alternatief als ze geproduceerd worden uit daarvoor speciaal aangelegde koolzaadakkers. De wereld is niet groot genoeg om voldonde koolzad te kweken om in onze energiebehoefte te voorzien. Verder worden arme boeren in het zuiden beroofd van hun schaarse landbouwgrond, die ze nodig hebben om in hun eigen lokale behoefte te voorzien, ten voordele van de westerse economie

2 years 19 weeks ago
Dirk-Christine
21 November, 2008 - 20:35
10

Dat Europa aan alternatieven werkt, is niet meer dan normaal, zou ik zeggen.
Probleem is echter ook dat veel mensen lijden aan het nimby-syndroom. De meesten zijn voor alternatieve energie, maar o wee, als er een windmolen in hun buurt komt. Dat kan dan opeens niet.
Eerlijk gezegd, liever een paar windmolens in mijn buurt dan een stinkend fabriek.

2 years 19 weeks ago
xa4
21 November, 2008 - 16:48
9

men zou beter eerst zorgen dat de wetten beter op elkaar afgestemd worden.In alle omringende landen mag men een andere motor in zijn oldtimer steken(beter voor milieu)maar hier niet zelfde als verzekering.Hoe kan men zich nu profileren als een unie als in ieder land andere wetten zijn op dit gebied.IK mis de tijd voor dit belachelijk idee van eenmaking.Europa hoeft voor mij niet meer want de man in de straat is er altijd de dupe van.De heren en dames in straatsburg in Brussel zouden beter uit hun ivoren toren komen en eens echt contact zoeken met de burger.EUROPA IS EEN KLUCHT goed voor enkele hooggeplaatste personen die in hun eigen land fin de carriere zijn.Met al hun belachelijke regeltjes.

2 years 19 weeks ago
Chaisardbelge
20 November, 2008 - 16:46
8

L'Europe doit mettre le paquet concernant la recherche. Elle doit être aussi une vitrine de ce qui existe déjà et mettre en place des incitants à l'investissement public ou privé. Elle doit mettre en place les outils permettant aux personnes privées d'avoir accès aux technologies les plus pointues en matière de carburant. Elle doit inciter les états dans des délais très courts (maximum un an !) à mettre en place la législation permettant d'atteindre ses objectifs. Les sanctions doivent profiter aux habitants ! D'une certaine façon l'Europe doit accroître les bonnes pratiques en donnant les moyens d'investir. Cela aura des impacts dans d'autres domaines et ce sera efficace si on a une approche systémique de la problématique.

2 years 19 weeks ago
Adeline
20 November, 2008 - 13:48
7

Alternatieven zoeken die betaalbaar zijn voor iedereen,hoewel men 50 jaar achterop hinkt.En autofabrikanten die steeds zwaardere motoren in hun auto's stoppen een boete geven.

2 years 19 weeks ago
kokkelenberg
20 November, 2008 - 08:27
6

Onlangs een televisieuitzending bekeken waarin gepleit wordt voor het uitbouwen van een site voor zonneenergieopwekking in o.a. Jordanië en andere woestijngebieden in Noord-Afrika; de opgewekte energie zou via het nieuwste type van halfgeleiders (zeer gering energie verlies) tot bij ons in Europa gebracht worden. Samen met de uitbouw van de nieuwe types van kerncentrales (nu nog in onderzoekstadium maar reeds zover gevorderd dat de realisatie binnen een tiental jaren mogelijk is) waarbij er aanzienlijk minder nucleair afval zou zijn, moeten ons toelaten om minder afhankelijk te zijn van enkel aardolie en aardgas; m.a.w. zoveel mogelijk energiebronnen aanspreken, ook getijdeenergie en windenergie optimaliseren. Het CO2 verhaal zou ik toch met een korreltje zout nemen reeds in de Middeleeuwen was er bewijs van verhoogde opwarming van de aarde, niet door CO2 maar de zonnerupties die dit fenomeen bepaalden, zoals nu.

2 years 19 weeks ago
Bastet
19 November, 2008 - 14:53
5

La recherche toujours la recherche. L'Europe doit devenir indépendante. Les meilleures alternatives telles les éoliennes, les panneaux solaires, les centrales nucléaires pour l'industrie. Un réseau ferroviaire performant et peu coûteux,des transports en commun électriques dans les villes. Pourquoi aussi ne pas développer des péniches "solaires" ou avec une éolienne pour le transport par les voies fluviables si nombreuses en Europe.
Bon, les lobbies pétroliers et autres ne seront pas très heureux mais tant pis, ils doivent savoir sur les énergies fossiles vont se raréfier de plus en plus et qu'il faut prendre les devants. Tout bénéfice pour l'environnement et un mode de vie plus calme une vie au vert quoi !

2 years 19 weeks ago
B V
19 November, 2008 - 11:22
4

Je rêve d'un réseau de TGV paneuropéen, dense et efficace... de Moscou à Lisbonne, de Naples à Londres... et plus encore pourquoi pas ...

Avantages : Ticket moins cher, moins polluant, moins d'heures d'attente, moins bruyant, moins risqué que l'avion. Sur des distances de 100 à 1000 km, la différence de temps de trajet est quasiment totalement compensée par le gain en temps effectué par rapport à l'avion sur les heures d'attente en aéroport, sans compter que les aéroports sont toujours plus loin des centres ville que les terminaux TGV. Qu'attend-t-on ? Ou bien sommes déjà occupés à le tisser ? C'est trop lent dans ce cas. L'excuse du coût est en tout cas fausse, le plus petit des Airbus coûte 30 millions d'euros... Quant à l'emploi et à la croissance, ce serait 100% bénéfice.

2 years 19 weeks ago
waleran
18 November, 2008 - 19:07
3

Dans une mesure maximale. Il faut tout mettre en oeuvre pour remplacer les carburants actuels. Il faut coordonner les moyens des états-membres et investir massivement dans la recherche.

2 years 19 weeks ago
Paulo7850
18 November, 2008 - 18:17
2

En attendant une solution fiable à terme, le tout au nucléaire avec réseau intercontinental vers l'afrique du nord (centrales solaires).

D'où partenariat avec l'afrique du nord pour le bénéfice de tous.

Ils pourront rester chez eux, ayant trouvé de l'emploi et seront plus libres également de tous les monopoles énergetiques internationaux, sans compter la disparition des guerres tribales et donc la chute du marché des armes ( source de richesse du lobby militaro-industriel).

2 years 19 weeks ago
pgmouzelard
18 November, 2008 - 17:48
1

L'Europe devrait investir massivement pour développer des alternatives aux carburants actuels!
C'est notre futur, car le pétrole est cher, pollue et n'est pas une source infinie...