Citizenship, culture and education

What do you think about the idea that the European dimension must be made a compulsory component of school education throughout the European Union and the proposal to promote a European allegiance (flag, hymn, etc.)?
2 years 14 weeks ago
Malinwa
21 December, 2008 - 21:12
25

Zeker doen, want alleen zo zal je op termijn een 'Europagevoel' krijgen. Nu is dit absoluut niet aanwezig.

2 years 14 weeks ago
P_P
20 December, 2008 - 17:56
24

Dit lijkt mij een uitstekend initiatief. Om tot een sterkere Europese Unie te komen is het immers van het allergrootste belang dat er onder de Europeanen een Europese burgerzin leeft. De inwoners van de verschillende Europese lidstaten mogen zich, voor een optimaal functioneren van de Unie, niet enkel Belg, Nederlander, Engelsman,...voelen, maar ze moeten zich ook als Europeaan beschouwen en gedragen. Een dergelijke betrokkenheid kan het best gerealiseerd worden als men van jongs af in contact gebracht wordt met de geschiedenis, de onderliggende waarden, de doelstellingen, de taken,... van de E.U. Tegenwoordig bestaan er succesvolle projecten van de Europese Unie, voornamelijk via het Europees Jongerenparlement, die de Europese burgerzin bij jongeren willen aanwakkeren maar deze projecten bereiken slechts een heel beperkt deel van de Europese jeugd. Voor alle Europese ingezetenen moet de E.U. een evidentie zijn, geen raadsel! Een verplichte cursus in alle scholen kan hiertoe heel wat bijdragen. Een slechte perceptie van wat de E.U. precies inhoudt, heeft al tot negatieve resultaten geleid: wij denken o.a. aan de verschillende negatieve referenda i.v.m. de Europese grondwet en het verdrag van Lissabon. De meeste mensen weten immers jammer genoeg bitter weinig van de E.U. af en onwetendheid leidt vaak tot achterdocht, wantrouwen en afkeuring. Daarom moeten ernstige inspanningen geleverd worden om te voorkomen dat deze negatieve instelling ook bij de jongere generatie wortel schiet want zij bepalen de toekomst van Europa. Indien men immers met het huidige “elan” doorgaat, komt er geen efficiënte E.U tot stand.

2 years 15 weeks ago
Mikki
18 December, 2008 - 16:10
23

Neen. Slecht voorstel.

De Europese Unie is in mijn ogen een dictatoriale instelling, waarin wij, als burger, geen enkele inspraak in hebben. Wie afkomt met het Europees Parlement: het is slechts een marionetregering, om keizer Barosso (of Barroso) het idee te laten uitdragen dat het een "democratie" is.

Ze beginnen nu al zo: 'verplichte cursus'. Men verplicht u dus om positief te denken over Europa, want het zijn geen neutrale lessen. En dan nog in scholen: get 'em while they're young, en zorg er vooral voor dat Eurosceptische gedachten niet kunnen ontstaan.

Ik voel mij geen Europeaan. Zeker niet.

2 years 15 weeks ago
frank Roberts
17 December, 2008 - 05:51
22

de lessen geschiedenis dienen te worden aangepast dat zeker, men dient veel meer tijd te besteden aan Europa, een aparte cursus nog meer leerstof. Dit is fictieve jobcreatie.Laat de lessen geschiedenis dit oplossen, en voor economie laat Europa daar een groter deel van uitmaken. Natuurlijk dit zal alle kinderen in Europa een goed beeld geven van Europa. Maar overdrijf niet. Geef niet nog meer leerstof dan vandaag het geval is.
Het europees lidmaatschapsgevoel zal echter daar geen extra inpuls krijgen. Een vlag ja, een volkslied waarom, om voetballers en andere sporters twee keer te zien klungelen op TV. Niemand of bijna niemand kent zijn eigen volkslied, dat zie je aan de grote sportmanifestaties. En nog een volkslied, de arme Vlaamse jongen zal er dan drie dienen te leren. De Vlaamse Leeuw, het Belgisch volkslied ( in drie talen) en het Europees volkslied. En dan zullen de drie grootheden weer ruzie kunnen maken welke taal te gebruiken, Engels, Frans en/of Duits. En dan hebben de harde kern Vlamingen weer een item dat de staat veel geld zal kosten, de vertaling in het Nederlands, en het zingen in het Nederlands. Neen geen volkslied, je geeft te veel daar politieke armslag aan de kinderachtige mentaliteit van sommige poliete strekkingen, voor de volgende politieke rel. Het integreren van een Europa-gevoel, ja maar stop die kinderachtige dingen en maak Europa een, maar dan op alle gebieden, en eerst en vooral werk aan de wetgevingen harmoniseer alles. Van fiscaliteit,sociale wetgevng, burgerlijk recht en ga maar door... Harmoniseer en dan heb je het Europa gevoel binnen de kortste keren...

2 years 15 weeks ago
noazoe
15 December, 2008 - 17:45
21

Het is uiteraard noodzakelijk om Europa aan de jongeren kenbaar te maken om alzo een Europees gevoel te doen ontstaan. De euro is hiervan een goed voorbeeld. Europa moet mijns inziens alles, maar dan ook alles in het werk stellen om een gemeenschappelijke taal aan te nemen. Het spreekt voor zich dat dit engels (amerikaans) moet worden. Ik zie het al voor mij: mijn kleindochter die (in het engels) vlot een gesprek aanknoopt met een Pool of een Bulgaar, Fransman, Duitser. Dat wij onze eigenheid gedeeltlijk blijven behouden vind ik normaal. Toch moet er een echt Europees parlement gevormd worden, met aan het hoofd een democratisch verkozen president, dat alle lidstaten vertegenwoordigt en bindende beslissingen mag en kan nemen. Eén vlag en één volkslied spreekt voor zich. Er is dus heel wat werk aan de winkel en nog dit: het Europees parlement zetelt in Brussel en daar alleen. Weg met die maandelijkse geldverslindende verhuis.

2 years 16 weeks ago
Ruut
10 December, 2008 - 12:31
20

Une langue commune Européenne serais plus efficace et plus rassembleur, pour commencer.

Puis un gouvernement unique européen serait une excellente seconde étape.

Et pour finir un programme commun dans l’ensemble de l’Europe serais parfait.

2 years 16 weeks ago
Skif
8 December, 2008 - 13:15
19

L'intérêt ici est de créer un sentiment d'appartenance européen au sens civique du terme. C'est dire faire prendre conscience au citoyen qu'il appartient un ensemble supranational légiférant autour de valeurs centrales pour un ensemble d'Etats nationaux et qui transcende l'appartenance nationale. Il faut donc faire comprendre au citoyen qu'en aucun cas il ne perdra ce qui est le cœur de sa culture nationale: sa langue et son Histoire.

Il faut aujourd'hui voir l'Europe comme un endroit où et les langues et les cultures sont protégées par le biais d'une Europe civique construite autour de valeurs communes. Les premières de ces valeurs sont celles de la paix et de la tolérance entre les peuples au travers du respect des droits de l'Homme. C'est en faisant prendre, à tous, conscience de l'existence de ces valeurs communes à tous les européens que ceux-ci feront naitre un véritable attachement à l'Europe ainsi qu'à ces valeurs défendues. D'autre part, ces valeurs ce retrouvent dans le dialogue "interculturel" qui pourrait à terme, si tant est qu'elle n'existe pas de facto, faire surgir une identité nationale européenne. Mais avant d'arrivée à une identité "nationale européenne" il faudra auparavant favoriser l'émergence d’une identité civique en laquelle tous les européens se retrouvent.

Les mesures à prendre, pour favoriser cela, sont de l'ordre de la conscientisation, d'une part au travers de l'enseignement primaire et secondaire, et d'autre part au travers de formations pédagogiques européennes à destination des instituteurs, et professeurs qui eux-mêmes ont souvent de graves lacunes en matière de connaissances européennes. Celles-ci leur permettraient d'intégrer à leur cours généraux (des Mathématiques au Latin en passant par les sciences) une dynamique, une dimension européenne. Une autre solution serait celle de créer un média paneuropéen qui informerait les citoyens sur ce qu'il se passe en Europe notamment dans les domaines culturel, de l'art, de la recherche et de l'environnement, sujets proches du citoyen. Mais pas seulement, pourquoi ne pas imaginer la rediffusion des débats au sein des hémicycles à Strasbourg et à Bruxelles, à l'image de ce qu'il se fait en France sur les chaines publiques. Et ce afin d'augmenter la transparence de l'Europe par rapport au citoyen. Ou encore, créer des émissions de divertissement inter-nations ("inter-villes") redifussée dans toutes les langues, etc.

Enfin je pense qu'il existe aujourd'hui quantité de vecteurs par lesquels
l'Europe pourrait agir pour
se faire découvrir.

2 years 17 weeks ago
kris de cree
1 December, 2008 - 15:12
18

Een cursus europa voor alle inwoners (oud en nieuw) lijkt me een conditio sine qua non. Het best kan dit inderdaad in het onderwijs en bij inburgering gegeven worden. De fout mag niet gemaakt worden om europa te beschouwen als 1 entiteit met 1 volkslied en vlag. Ik denk dat de kracht in europa juist komt uit de diversiteit en het verschil in cultuur. Zaken zoals justitie, economie, krijgsmacht moeten zeker gestroomlijnd worden, dit betekent niet geuniformiseerd. Een overkoepelend orgaan ter controle van de banken=ja, één orgaan ter controle van de banken nee. een wetgeving rond assielbeleid en inburgering ja, Een uniforme wetgeving daaromtrend nee

2 years 18 weeks ago
rggmns
28 November, 2008 - 22:39
17

Europa was een lappendeken van munten. Door de invoering van de euro zijn de grenzen weggevallen.
Wij drijven handel onder mekaar zonder remmingen. Dat brengt de burgers dichter bij elkaar.

Naast een munt heb je ook een gemeenschappelijke taal nodig. Ik zou daarom voorstellen dat alle landen naar een gemeenschappelijke TWEEDE taal streven. Op die manier hoef je niet je eigen identiteit op te geven, maar stel je je wel open voor de anderen in europa.
Het is ook onwezelijk dat het europeese parlement een verzamelijk is van politici die niet rechtstreeks met elkaar kunnen praten. Hoe kan je dan over een parlement spreken?

Tot spijt van sommigen zou dat best het engels worden. (de taal voor technologie, economie, .... Ze is bovendien makkelijk te leren.)

Als we hetzelfde geld gebruiken en elkaar kunnen begrijpen, dan hebben we enkel nog politici nodig die de wil van de bevolking omzet in daden, en dat op een verstaanbare manier aan de burger weet uit te leggen.

De vlag hebben we al, zingen kan ik niet.
Lessen op school kunnen nooit kwaad, maar die zijn er al (hoop ik).

2 years 18 weeks ago
Euro1
26 November, 2008 - 23:29
16

Informatie en opleiding over Europa en de Europese Unie is uiteraard nuttig en zelfs noodzakelijk. Of het aanleren van een volkslied of het identifieren met een vlag bijdraagt tot een Europees lidmaatschapsgevoel durf ik echter ten stelligste te betwijfelen. Groepsgevoel komt voort uit groepsdynamiek en volgt uit leiderschap. Hoe meer je iets opdringt (door de strot duwt, op z!n Vlaams) hoe meer aversie je opwekt. Een aparte cursus is dus een slecht idee! Het Europess gevoel of de europese gedachte moet in alle bestaande cursussen geîntgegreerd worden. Vertel dus in de les wiskunde wat Europese wiskundigen in het verleden betekent hebben en tegenwoordig betekenen! Dat zal de perceptie bij jongeren dat alles Amerikaans is enigzins nuanceren. Dit geldt trouwens ook voor de lessen Frans, aardrijkskunde of houtbewerking. Vertel de leerlingen wat de impact van Europa is in hun dagelijks leven en de dingen waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd. Als in de lessen biologie bvb verteld wordt welke richtlijnen Europa heeft ivm bvb voedselveiligehieid, zullen velen de ogen opentrekken.

Dus: ja aan opleiding, nee aan push-marketing

2 years 18 weeks ago
Balis christian
26 November, 2008 - 17:26
15

Tout à fait. A l'heure des drapeaux régionaux en tous genre , il est peut être temps d'ouvrir les esprits nationalistes des adultes . La jeunesse c'est demain...
Une petite anecdote de l'esprit Européen , l'Espagne à enfin mis fin à la mention "EXTRANJERO" en rouge sur les documents d'identités des résidents de la communauté. Remplacé par une carte d'identité Belges sans puce ni numero de références au verso , y indiquant toutefois la ville Espagnole du dit résident et délivré par notre administration diplomatique sur place .
Il s'agit d'un simple détail face aux multiples sujets qui demandent de l'organisation précisément Européenne. Mais oui un drapeau comme les USA . L'Europe avec l'URRS et satellites.

2 years 18 weeks ago
Saar
25 November, 2008 - 21:14
14

Het lijkt mij wenselijk om meer aandacht te besteden aan het geschiedenis van de Unie, aan de specifieke bevoegdheden van de verschillende instellingen, aan het precieze dagdagelijkse functioneren van de EU in lespakketten. Misschien stelt het ons in staat om een genuanceerder en correcter beeld te vormen van Europa en een wezenlijk deel van onze eigen naoorloogse geschiedenis. Soms lijkt het mij alsof we wat de EU aangaat 'ongeletterd' zijn, analfabeten niet in staat om te interpreteren wat er rondom ons gebeurt. Helaas ligt dit niet alleen aan de complexiteit van de Unie zelf. Het is veelzeggend dat vele van de belangrijkste auteurs over de EU uit de VS afkomstig zijn...
De EU is nu eenmaal complex, maar informatie erover lijkt me onontbeerlijk wil ook deze generatie de kans krijgen en grijpen om Europa vorm te geven. Misschien kunnen er speciale vormingen voor leerkrachten georganiseerd worden, samen met bepaalde uitstappen naar het o zo nabije 'Europa'.

2 years 18 weeks ago
Spooninmybrain
24 November, 2008 - 16:12
13

We doen dit nog niet in België, waarom zouden we dit dan in Europa willen invoeren.
Misschien een cursus Europese hedendaagse geschiedenis als verplicht vak in het middelbaar onderwijs. Waar we dan ook (samen met de hoogwaardigheidsbekleders) ons eigen volkslied enzo meer kunnen zingen.

2 years 18 weeks ago
Amadeus
24 November, 2008 - 15:48
12

C'est une proposition terrifiante.

C'est trop "patriotique" made in usa tout ça.. (encore qu'en Chine c'est pareil)
Un cours libre pourrait être intéressant, axé politique et psychologie.
Mais de grâce on oublie l'idée de saluer le drapeau et de chanter l'hymne !

2 years 18 weeks ago
jos
22 November, 2008 - 19:50
11

Een zeer goed idee! Men mag evenwel niet verwachten dat elk volk in Europa zijn eigenheid zal opgeven om zich meer europees te voelen.Onze verscheidenheid is juist een kulturele rijkdom.Meer aandacht voor de europese gedachte is trouwens geen zaak voor de scholen alleen.Het zou in alle media VEEL meer aan bod moeten komen.We kunnen heel trots zijn op wat we in Europa bereikt hebben.Nergens in de wereld is een groep landen er in geslaagd om zich zo verregaand te integreren.De VS zijn niet gegroeid vanuit een groep naties met een eigen taal en kultuur.Pas na 1945 is de europese samenwerking in haar huidige vorm op gang gekomen.Nu funktioneert Europa zo goed dat de Oost-europese "nieuwkomers" erin slagen om zich in enkele jaren tijd aan te passen en dezelfde evolutie door te maken waar de 6 eerste lidstaten 50 jaar over gedaan hebben.We kijken in Europa te veel neer op datgene wat niet zo goed funktioneert als we zouden wensen.

2 years 19 weeks ago
billgoldberg
22 November, 2008 - 13:46
10

Ik ben nu ongeveer 4 jaar geleden afgestudeerd.

In het middelbaar onderwijs (Economie, moderne talen) werden wij redelijk goed ingelicht over hoe alles onstaan is en in elkaar zit.

Of men een Europees gevoel kan laten ontstaan, daar twijfel ik aan.

Men voelt zich Vlaming of Belg, geen Europeaan.

Daar kan in de toekomst natuurlijk verandering in komen, maar ze zullen toch een tandje bij mogen steken want nu is er niet veel om trots over te zijn.

2 years 19 weeks ago
xa4
21 November, 2008 - 17:13
9

belachelijk op het eind van de rit blijft er niets meer over van onze eigen identiteit

2 years 19 weeks ago
Wim
21 November, 2008 - 13:37
8

Absoluut een goed idee! Laten we toch vooral niet bang zijn voor meer Europese integratie, het kan ons enkel verrijken op cultureel vlak en sterker maken in de wereldpolitiek. Kan misschien in de lessen geschiedenis geintegreerd worden?

2 years 19 weeks ago
Adeline
20 November, 2008 - 14:20
7

Wat er in andere landen van europa rijlt en zijlt is interresant om weten,maar men mag de verschillende landen zijn kultuur en taal niet afpakken.Gezien europa uit onafhankelijke volkeren betsaat zal een echte eenheid er volgens mij nooit komen.

2 years 19 weeks ago
Mikael
20 November, 2008 - 11:49
6

Le sentiment d'appartenance est déjà presque inexistant en Belgique (résultat d'un pays divisé en 3 régions qui se chamaillent d'une façon lamentable - On arrive déjà pas à se mettre d'accord dans notre pays, imaginez l'Europe !). Alors comment développer un sentiment d'appartenance à l'Europe...

Si je comprend bien , il s'agit d'influencer les jeunes européens pour qu'ils s'identifient comme un seul groupe afin de réduire les conflits dans les prochaines générations. L'idée en elle-même mérite réflexion.
Mais les inégalités entre les citoyens des différents pays européens sont si flagrantes qu'il faudrait d'abord penser à les réduire si on veut qu'une telle entreprise puisse fonctionner.

2 years 19 weeks ago
kokkelenberg
19 November, 2008 - 18:23
5

Ik sta volledig achter dit idee om het Europees gevoel bij alle Europeanen te doen toenemen, ik zou zelfs graag zien dat Europa naar bv. de Olympische spelen zou gaan in één blok, het zou duidelijk maken aan alle Europeanen wat een grote natie wij zijn die met gemak zou kunnen wedijveren met USA, China, India, Rusland etc.. De beste manier om één natiegevoel te creeëren is door zoveel mogelijk taken samen te doen; een Europees leger dat met eenzelfde uniform naar bv. conflicten in Afghanistan trekt; iedere lidstaat geeft procentueel evenveel militairen voor risico opdrachten; indien men lid is van de NAVO moet men ook zijn engagement nakomen wat ook de prijs is. Een Europese politiedienst rechtstreeks werken onder toezicht van de Europese Commissie met volmachten en plichten vergelijkbaar met FBI in USA.

2 years 19 weeks ago
dudealfred
19 November, 2008 - 15:34
4

informer sur l'europe, d'accord. organiser des cours sur les institutions, bof. C'est déja pas évident pour un universitaire, allez raconter ça à un gamin de 14 ans. Pour ce qui est de cours d'histoire comme proposés plus bas, ok.....mais quelles frontières de l'europe prend on? on inclut les balkans? la turquie? les colonies? et qui est-ce qui l'écrit le cours d'histoire? (parce que d'un pays à l'autre ce à quoi on fait attention diffère fortement! ) Et elle commence quand? et ou? parce que pour un Roumain, un tchèque ou un espagnol, elle a quand même été un peu différente l'Histoire. Et les débuts sont pas toujours les mêmes! qui prendra le plus de place dans le manuel? charles quint ou ghengis khan?
je vous souhaite bonne chance pour l'organisation, et le contenu risque d'être passablement médiocre.....laissons l'hisoire aux historiens, et enseignons plutot la critique historique dans les écoles!
POur ce qui est du "sentiment d'appartenence", ça veut rien dire. C'est mon prof de socio qui me l'a dit quand j'ai mis ça dans un travail il y a trois ans et c'est vrai! Sentiment d'appartenir à l'europe :pourquoi, on y appartient pas vraiment? ou bien alors on y appartient pas vraiment sans sentiment? faut-il s'inventer un "rêve Européen"? on est pas bien comme ça? Je suis belge, j'ai pas le sentiment d'être belge, je le suis. point barre. le drapeau ne me fait ni chaud ni froid, l'hymne non plus. les jeux olympiques encore moins. Je suis européen. j'ai pas besoin d'un drapeau. juste de politiques cohérentes qui me permettent de vivre en harmonie avec mon voisi, qu'il soit français, flamand ou estonien. Pas besoin de marche, de jours, d'armée, de police (d'ailleurs, si on avait pas d'armée du tout, ça m'arrangerait :)
voila, encore un peu brouillon, mais toujours à chaud :)
a tt.

2 years 19 weeks ago
Appeltje_007
18 November, 2008 - 19:58
3

Een verplichte cursus over Europa is een goed voorstel.
Inhoudelijk van belang naar mijn mening:
- Lidstaten EU
- Werking EU
- Verschillende instellingen van de EU

2 years 19 weeks ago
Paulo7850
18 November, 2008 - 18:32
2

Oui, incontestablement.

Tous les cours d'histoire "nationaux" devraient être remplacé par le cours d'histoire de l'europe.

Nos gosses éberlués se rendront compte que l'europe existe depuis bien longtemps et que le concept d'Etat Nation est récent et propagateur de conflits.

2 years 19 weeks ago
waleran
18 November, 2008 - 18:17
1

Sur quelles matières concernant l'Europe? L'histoire, les institutions? Quelle histoire, quelles institutions?
L'Union a-t-elle le droit (légal) d'imposer ces cours?

Concernant les symboles nationaux, je pense que le drapeau européen doit être associé à chaque drapeau national tout comme son hymne et sa devise (comme le principe des euros, une face européenne et une face nationale).

Il faudrait aussi faire apparaitre les symboles européens sur les uniformes militaires et policiers dans toute l'Union et faire défiler une seule délégation européenne aux J.O.