Justice and security

How important are European measures for combating crime and terrorism?
2 years 14 weeks ago
Plevoets Rohnny
26 December, 2008 - 19:53
19

Beste Vrienden
Met deze wens ik te melden dat al deze problemen komen voor een slechte communicatie tussen de verschillenden landen van Europa.
Je zit hier dan nog met het taal probleem, en interne geheimen van staat, er zijn verschillenden personen die in heel Europa hun machten kunnen waar maken en deze die dit niet kunnen.
Vroeger kenden we een lolaak Politie en een Rijkswacht, hoe komt het dan dat we nu een INTERPOL hebben die het niet op de wereld krijgt al deze dingen op een rij te krijgen.
Ook laat de bekwaamheid te wensen over, informatie gaat steeds zeer traag tussen deze verschillenden diensten omdat individueel rechten per lidstaat verschillen en er is geen centraal punt van al deze politie diensten binnen Europa.
Nu is eindelijk de eerste stap gemaakt tussen deze staten dat op zee wel grenzen mogen overschreden worden om misdadigers te vatten.
Maar de oorzaak van terrorisme is in de eerste plaats niet altijd te danken aan het land wat deelt in de klappen. En soms zijn het ook niet Europese landen die een flinke klap uit pan krijgen.
Soms moet je beslissen aan wie zijn kant je gaan staan, terrorisme heeft geen grenzen maar politiek wel. Beslissingen die gemaakt worden in de USA hebben onrechtstreek ook gevolgen voor Europa.
De meeste terroristen zien landen binnen Europa als een wachtzaal omdat Europa soms wat te zacht en lichtzinnig omgaat met de materie.
En geloof mij als je gaat kijken aan de voordeur van Europa om deze terroristen te vatten, zijn deze al lang langs de achterdeur naar buiten.
Door het toenemen van communicatie en media middelen is er geen grens meer voor deze terroristen, en hebben ze vrijhand om hun acties goed voor te berijden.
Natuurlijk is Europa niet zo op de hoogte van al deze systemen en methoden van communicatie tussen deze cellen, daar andere landen buiten Europa reeds meer ervaring met deze materie hebben. Kijk men verteld altijd waar bloed niet loopt kruipt het, het is perfect mogelijk voor deze terroristen om mensen te sensibiliseren die reeds jaren al woonachtig zijn binnen Europa zij moeten niet meer een grens overschrijden om over te gaan tot hun daad.
Ook de geschooldheid van deze mensen die reeds in Europa aanwezig zijn is zeer hoog, scholen kijken niet meer naar godsdienst of ander overtuiging bij het lesgeven aan hun studenten.
Ik denk dat in de toekomst Europa nog meer afhankelijk zal zijn van Rusland en de Arabisch landen voor het aankopen van brandstoffen en dat Europa een korte tijd zal bestaan, en ten onder zal gaan aan een economische ondergang daar zij teveel moeten betalen voor hun brandstoffen.
België en Duitsland zijn al die jaren alleen welvarend geweest door dat zij steenkolen konden gebruiken voor de industrie, waar nu een einden aan gekomen is. In de tijd van de economie GOD en de consumptie drang is er een einde gekomen aan al deze welvaart.
Ikzelf zal de tijd niet meer beleven dat de koolmeien terug zullen open gaan in België maar ze zullen in de toekomst geen andere keuzen hebben willen ze terug onafhankelijk worden van ander landen buiten Europa. Zoals u weet is Rusland gestart met hun offensief “geen oorlos offensief” maar een Aardgas offensief in het verhogen van hun gas prijzen, de Olie prijzen dalen en de Gas prijzen zwieren de pan uit. Dit alles bepaald de gezondheid van de Economie binnen een staat.
In een land waar geen goede Economie is, is de politiek ook DOOD.
Kijk ook de politiek binnen de Arabisch staten heeft een zeer grote invloed op het terroristische klimaat binnen de wereld. Irak valt Iran aan omdat deze handel voeren met de USA, in Europa gaan de Olie prijs de hoogte in en Europa deel dus ook in klappen, schuldigen zijn er snel gemaakt .
Maar wie denkt dat als deze Olie baronnen er zich maar ook iets van aantrekken wie er in de klappen deelt is FOUT hier gaat het allen om eigen belangen en GELD.
Natuurlijk kunt u maar een ding doen en dat is altijd klaar staan voor het ergste scenario voorkomen is beter dan genezen. Er is maar een weg tot het bestrijden van Terrorisme en dit is een centrale Cel op te richten met bekwame mensen die een politionele actie kunnen uitoefenen binnen Heel Europa en ook kunnen overgaan tot aanhouding binnen heel Europa. Ik wens hier wel te vermelden met nadruk BEKWAAM ZIJN EN DIT OOK BEWEZEN HEBBEN. Het is dus perfect mogelijk voor de UN om mensen naar het buitenland te sturen om daar te gaan rondlopen zonder te mogen ingrijpen. Maar het is zo te zien niet mogelijk binnen Europa een organisatie op te richten die dit kan toen Binnen Europa.
Maar tijd komt raad, ik wens iedereen op deze forum een zalig verdraagzaam kerstfeest en een oorlog vrij 2009 toe leef elke dag of het laatste is.

Groetjes

'Speak softly and carry and big stick; you will go far.' (Theodore Roosevelt)

2 years 14 weeks ago
ncariat
24 December, 2008 - 18:56
18

Europol devrait être développé et son mandat étendu. Le crime organisé principalement européen et doit donc être traité au même niveau. Il est nécessaire de la doter de moyens suffisants ^pour pouvoir lutter contre le crime organisé dont les moyens sont énormes.

Concernant le terrorisme le constat est le même.

Il serait peut être utile de développer afin de lutter contre ces deux phénomènes qui sont liés de mettre en place de véritables services secrets européens

2 years 14 weeks ago
valentine julien
23 December, 2008 - 12:39
17

Het is eigenlijk wonderlijk hoe in Belgie algemeen aanvaard wordt dat de 'overheid' niet helemaal te vertrouwen is. Belgen zijn plantrekkers daardoor... tirer votre plan. In de jaren 90 met de witte mars als resultaat en spontane stakingen riskeerde dit wantrouwen zich als een olievlek uit te breiden.

Gladio en de 140 door de staatveiligheidsdiensten opgezette valse vlag aan slagen in Europa, hadden we net achter de rug.De bende van Nijvel, de aanslag op Bologna lieten hun psychologische sporen na. Het is nooit duidelijk geworden waar de oorzaak werkelijk zat; Het europees onderzoek is nog altijd open.
Hoe vreemd het ook klinkt,maar toch werden wij burgers vaak het slachtoffer in het verleden van geheime operaties, met opzet uitgevoerd door vliegende en onbekende eenheden binnen de eigen veiligheids diensten, die zelfs haar beklag doen dat ze van hoger hand wordt uitgeschakelt op die momenten.Is dat om de vliegende ploeg vrij spel te geven? De ministers waren zelfs geshokkeerd in die tijd.

Het regent getuigenissen van klokkeluiders over heel de wereld. Een interesante webiste omtrent dit pijnlijk probleem is
klokkeluiders on line nl.

In zijn vorig jaar verschenen boek 'Nato’s Secret Armies' schildert de Zwitserse onderzoeker Daniele Ganser een onthullend portret van Gladio. Het clandestiene netwerk was van na de Tweede Wereldoorlog tot eind jaren tachtig in heel West-Europa en dus ook in België actief. Het doel? De linkerzijde in diskrediet brengen en, zo schrijft Ganser, ‘de indruk wekken dat het comfortabele en weldoorvoede koninkrijk België op de rand van een rode revolutie stond’."

Dit artikel is afkomstig uit De Morgen. Met in het achterhoofd de onthullingen bij Zembla, en voorwetenschap bij diverse landen van de aanslagen, is het verhelderend te lezen dat er een historie bestaat van aanslagen. Niet gepleegd door een vijand. Aanslagen met louter ''friendly fire''.

Op de website van Progress Law kan je een dosier lezen over 'de strategie van de angst'
Hierin beschrijven advokaten van de balie, hoe deze strategie bewust gebruikt wordt door machthebbers, om mensen in angst te doen leven. Zoals je hier op dit forum ook kunt lezen, leidt dit bij veel burgers tot een vraag naar "meer politie", en dat resulteert in overheersing van hunzelf,
Zijn we nu veiliger met al die cameras?

De opium produktie lag stil in Afghanistan (Un verslagen) in 2001 En nu ? Who benefits?
Kunnen die velden niet afgebrand worden nu het leger van het westen daar is?
Kunnen die dat echt niet?

Onze ministers zeggen zelfs dat de 'boeren' er baat bij hebben bij die productie dat dat gen oplossing is en meer armoede ....... aaaaah neee he gelooft u dat?.
Waar wordt dat verkocht? Hoe komt dat antwerpen binnen? Wie regelt dat?
Zal interpol dat kunnen onderscheppen? Belgie heeft 9 kleine vliegvelden.
Of zal interpol nu op mijn dak komen zitten omdat ik kritische vragen stel?

Wat denkt u?

Het "vrij verkeer" van handel is een illusie .
Er bestaan meters hoge boeken met afspraken bij de douane. Wat is dat dan?
Deze regels door wie zjin die gemaakt en ten voordele van wie denk je? Allemaal in het voordeel van de mensen met de meeste macht. Verbaasd je dat?
De meeste WTO reglementen worden gemaakt door lobbiisten van grote bedrijven voor wie zou dat dan goed uitvallen? En wie valt ermee uit de boot?

Zo worden bijv diepvries overschot hormonen kippen met EU subsidie op grote schaal verkocht in Dakar waardoor de lokaal geproduceerde kippen duurder zijn en deze handel van kleine boeren instuikt.
Gevolg ; bootjes vol jongen mensen die hun heil in Europa komen zoeken.
Hoe zou je zelf zijn ?
Kippen en kleine landbouw producten zijn vaak voor arme mensen nog het enige dat hen doet overleven.

De agrobusiness ziet het natuurlijk helemaal zitten om heel afrika vol te planten met van de mega kippestallen... De mensen aldaar denken ook dat ze de lotto winnen en zien de voorstellen van een modern bedrijf naar het 'succesvolle' europees model als een vooruitgang.. lenen lenen en
kuikens op 6 weken klaar stomen ipv de natuurlijke weg volgen van 6 maanden....

Hoeveel mensen zijn hierbij weer uit gesloten?
Hoeveel kredieten zijn daarbij weer verstrekt die van "de eigenaar" van de stallen meer een slaaf maakt dan en zelfstandige boer?
Vrije handel?
Vrije Keuze?

Het kan anders.
Er is democratische controle nodig op al deze zaken.
Burgers willen geen oorlog,geen porno en geen drugs voor hun kinderen.
en geen hormonen kippen.
Wie wel?

2 years 14 weeks ago
Seppe
23 December, 2008 - 03:55
16

In het hedendaagse debat over terrorisme in de EU, en in bredere zin in de ganse wereld, wordt vaak geschermd met grondrechten, en de derogerende werking die terrorisme kan sorteren ten aanzien van deze grondrechten / mensenrechten. Zo hebben velen zich reeds enkele verregaande maatregelen beklaagd die de EU in dit opzicht heeft genomen, zoals bijvoorbeeld het kaderbesluit inzake terrorismebestrijding (het eerste internationale instrument dat zelfs indirect aanzetten tot terrorisme strafbaar stelt).

Te dien aanzien ben ik de mening toegedaan dat de EU een zeer geschikt kader biedt voor een discussie over grondrechten, die veelal te politiek correct wordt gevoerd. Het lijkt immers enkel in de Verenigde Staten dat nog kritische stemmen hiertegen durven opgaan, ten minste inzoverre deze rechten niet zijn beschermd in de Bill of Rights (denk maar aan de verregaande bescherming van de vrije meningsuiting onder het Amerikaanse Eerste Amendement). Mijns inziens is de tijd van terrorisme, en de dreiging die hiermee gepaard gaat, immers een uitgelezen moment om te denken over de inhoud van die grondrechten in het algemeen. De evolutie die de EU heeft doorgemaakt op het gebied van grondrechten (van een jurisprudentiële erkenning, tot verdiscontering in het Handvest en het buitenlands beleid) is immers geenszins afgerond, en de mogelijke bindendverklaring van het Handvest zou op het gebied van grondrechten in het algemeen zowel een aardverschuiving kunnen teweegbrengen, als gewoonweg niets betekenen.

Over de universaliteit, ondeelbaarheid en interdependentie heeft de EU in zijn buitenlands beleid steevast een positieve positie aangenomen, maar wordt het eens geen tijd dat we erkennen dat mensenrechten een creatuur zijn VAN mensen, hetgeen het absolute karakter hiervan vanzelfsprekend relativeert. Ik pleit in deze zin zeker niet voor een loutere contextuele of relatieve bescherming van grondrechten - integendeel, maar de nadruk op het absolute karakter van die grondrechten, kan een belemmering vormen voor het effectief beleid enerzijds, maar - meer belangrijk tevens - voor de ontluiking van een Europese (participerende) democratie (een objectief dat wordt vooropgesteld in het verdrag van Lissabon). Inderdaad, Europese rechters (zowel in Luxemburg als in Straatsburg) kunnen enkele dingen leren van het Amerikaanse Supreme Court op dit vlak. Dat laatste Hof is zich immers steeds bewust geweest van de gevaren van zogenaamd judicial activism. Hoewel men dit bewustzijn ook kan ontwaren bij de Europese Hoven, weze het meer in impliciete zin, wordt het tijd dat op dit vlak een discussie ontspruit in expliciete zin, zowel op rechterlijk, als op politiek niveau.

Er wordt immers veel gelald over de dialoog tussen de drie grondrechtenbeschermers (de nationale (veelal constitutionele) rechters, het Hof van Justitie, en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens), maar we moeten ons durven losmaken van de - door de mens gecreëerde - instituten, zoals de scheiding der machten (wat het verbod op rechterlijke activisme kan inhouden), de rechtsstaat, de grondrechten die kunnen dienen als correctie op het majoritarian principle, nationale sovereiniteit, etc... De discussie moet immers ten gronde worden gevoerd.

Ik pleit hier geenszins om de onderliggende waarden van voornoemde "instituten" af te schaffen, maar de vraag rest of scheiding der machten absoluut noodzakelijk is om machtscorruptie te bestrijden, of de rechtsstaat het noodzakelijke concept is om rechtszekerheid te verschaffen, of de (veelal jurisprudentiële) invulling van grondrechten steeds een barrière moet vormen tegen democratische besluitvorming, of soevereiniteit de enige mogelijke vertaling kan zijn van het internationaal statenmodel van vandaag, etc...

Het debat mag misschien theoretisch, ja zelfs bijna filosofisch klinken, maar de praktische consequenties en implicaties zijn niet van de poes. Een concreet voorbeeld hiervan is te vinden in de zaak Berlusconi voor het Hof van Justitie, waar het Hof zijn principes anders invulde omdat de rechtszekerheid in het geding kwam. Laten we nu toch even wel wezen... rechtszekerheid mag zeker een nastrevenswaardig doel vormen, maar je maakt niemand wijs dat de rechters in het hoogste Europese Hof enkel hiermee rekening houden: de mogelijke politieke implicaties van de strafrechtelijke veroordeling van een premier van een lidstaat zijn immers enorm! Het Hof rept hier niettemin met geen woord over... Het geeft zelfs de indruk dat het grondrechten gebruikt om haar uitspraak, die zich naar alle waarschijnlijkheid baseert op een bepaalde politieke afweging, te funderen.

Het is de taak van de Europese Unie als geheel om een modern antwoord te formuleren op deze oude structuren, zonder angst voor het onbekend, doch met behoud van de behoudenswaardige principes. Hierover moet een debat gevoerd worden! Zeker nu, want globalisering betekent niet alleen dat er een accerelerende interactie is op geografisch gebied, maar impliceert tevens een groeiende interdisciplinariteit, wat men vaak mist in debatten en studies over de EU. Juristen halen principes uit de rechtspraak, maar verloochenen politieke principes; politicologen bestuderen het beleid, maar houden geen rekening met onderliggende invloeden van grondrechten; economen zien de mens als homo economicus, maar weigeren hem in te kaderen in een breder sociaal geheel... enzovoort.

Ik ben overtuigd dat terrorisme, omdat het zowel politieke, sociale, juridische als economische consequenties sorteert, de ideale hoeksteen kan vormen voor een debat omtrent grondrechten in de Unie, waarbij men - ook al houdt men bepaalde principes en doelstellingen in het achterhoofd - met tabula rasa moet kunnen aanvangen.

Een forum als het deze is een uitgelezen plaats om een dergelijk debat te faciliteren, maar als dusdanig een lovenswaardig initiatief. Niettemin moet men voor ogen houden dat zo'n debat slechts resultaten kan brengen wanneer het gestructureerd verloopt, en in die zin sluit ik aan bij de opmerkingen die reeds elders zijn gemaakt. In tijden van economische en financiële crisis is het vanzelfsprekend bijzonder moeilijk extra middelen in te zetten, maar als men wil dat er substantiële of op zijn minst positieve input moet gevormd worden op dit forum, dient het niet verstoken te blijven van een coherente structuur... Zodra deze er komt, zal ik de eerste zijn om mij - met veel vuur en passie - te mengen in het debat.

2 years 14 weeks ago
valentine julien
23 December, 2008 - 00:04
15

Nous voulons l'ouverture d'une enquete indépendente sur les événements du 11 sept 2001.

Nous sommes en guerre et pourquoi?

Le gouvernement des Etats-Unis a prétendu que dix-neuf individus répondant à des noms arabes et considérés comme des musulmans fanatiques, ont, le 11 septembre 2001, détourné quatre avions de ligne et les ont fait s’écraser dans le cadre d’une opération suicide qui s’est soldée par la mort de 3 000 personnes.la Commission sur le 11/9 a relevé qu’un passeport d’un des prétendus pirates de l’air fut retrouvé à proximité du World Trade Center à l’endroit où « un passant le ramassa et le donna à un détective de la police de New York peu de temps avant que les tours ne s’effondrent.

Cette preuve semble douteuse..ainsi que tt les autres. Il n’y a aucune preuve que ces individus soient montés à bord d’un seul de ces avions de ligne. Afin de prouver que des suspects sont réellement montés à bord des avions et sont décédés sur les lieux des crashs, trois types de preuves au moins auraient pu et dû être fournies : des listes de passagers certifiées comme étant authentiques (ou des manifestes de vol) qui montreraient leur nom, l’identification des suspects au moment où ils montaient à bord des appareils, et l’identification des restes de leurs corps sur les lieux de chaque crash.Étant donné que le gouvernement US n’a pas réussi à fonder ses accusations contre les 19 présumés pirates de l’air sur des éléments probants, le récit officiel du 11/9 doit être considéré comme un mensonge.

Deux guerres sont pourtant fondé sur l'accusation des arabes.... il est digne de chaque etre humain qui respecte le droit, de exiger des preuves plus convaincantes.

Meme les pays en Europe, par les accords de l'OTan sont en guerre maintenant avec l'afghanistan et l'irak....

Nous demandons avec Mr Guilietto Chiessa, Mr Fujita et des millier d'autres personnes haut placé, ex présidents ingenieurs et architectes et fonctionnaire des services secret q'une nouvelle enquete indépendente soit organisé.

La vérité est nécessaire pour établir une paix stable dans le monde.

Il faut determiner les vrais coupables pour que de telles drames ne puissent plus se reproduire dont le monde entier soufre.

Un monde sans guerre est possible.
Ne vous faites pas dire l'inverse....

2 years 14 weeks ago
Maria
22 December, 2008 - 00:02
14

Vrij verkeer van goederen en personen is een mooie zaak, maar er is ook een keerzijde aan de medaille, namelijk crimelen die hier ook dankbaar gebruik van maken.

De politie zou meer mogelijkheden moeten krijgen om grensoverschrijdend te werk te gaan en de samenwerkingen tussen politie en gerecht van de verschillende landen zou moeten verbeteren.

Europa is voor velen een ver van mijn bed show, maar criminaliteit daarentegen niet. In de volksmond verwijst men dikwijls naar het openen van de landsgrenzen door Europa als men bv over Oost-Europese bendes spreekt.

Aanpak van de EU dringt zich op, zeker als de EU dichter bij de burger wilt staan, want dit is iets waar elke EU burger min of meer kan van meepraten in tegendeel tot politiek bv.

2 years 14 weeks ago
Malinwa
21 December, 2008 - 21:09
13

Europa moet hier absoluut een promintente rol in spelen. In samenwerking met Amerika. Dit is heel belangrijk.

2 years 15 weeks ago
EUROPE4YOU
16 December, 2008 - 19:02
12

1/ We need one united police & justice force.
2/ We need a list of Democratic Countries & countries with problems.
Why ? So that we can send back politic refugees immediately.
I can not accept that people from Russia or Brazil ( I think these countries are Democratic ? & if NOT why our Politicians & the E.C. accept them as Democratic ? ) comes to Europe and asking for political asylum !! This is to crazy to be true. They even get a fly ticket & some money if they leave voluntary.
3/ Burglars, robbers, swindlers, etc... has a green light to travel trough Europe without any control.
4/ We need an European database where we can registered our goods like laptops, handhelds, ipod, iphones, jewels, hifi, tv, etc...
Everybody has to used it obligatorily ! The first one is the manufacturer or importer. Second one the shop that sells it to his customer. then when the customer sells it to somebody else. Every one that buy something second hands must check if the seller is the owner. if you don't do it your the thief !! and it's you that go to prison !!
5/ If you leave your country for political causes why you live here like at home ? You rarely see a veiled woman in Istanbul, Casablanca, etc.. why you find them in Europe ?
6/ If you want to live here you have to respect our laws! It's still crazy that a moslem father living in Europe SELLS his daughter !!!
7/ Persona No Grata for all FANATICS & EXTREMISTS. Repatriate immediately . NO MERCY.
I find it annoying that some immigrants walking on the street in their traditional clothes.
8/ Heavier cell sentences & repatriate after finishing the cell sentences for ALL heavy indictable offences & violations of our laws.
All immigrate should now that you don't have to mess it.
9/ Heavier cell sentences for marriages of convenience. You can only get the nationality of your partner after 10 years marriage.
10/ We have nothing to do in countries like Afghanistan or Iraq. We go there to eliminate the dictators, giving the democratic party some help & bye bye back home.
If they start again, then it's their way of live.

2 years 16 weeks ago
fredericceuppens
12 December, 2008 - 14:19
11

Les mesures coordonnées en matière de lutte contre la criminalité sont à encourager. Mais attention aux dérives des mesures anti-terroristes et à la psychose qui s'est installée depuis le 11/09: elles sont trop souvent une excuse pour permettre aux Etats de commettre des violations des droits humains. Voir à ce sujet le rapport de la FIDH: "L’anti-terrorisme à l’épreuve des droits de l’Homme :les clés de la compatibilité", disponible sur internet. Une approche harmonisée sur ce sujet est souhaitable, malgré des obstacles comme l'absence de définition unique de l'acte de terrorisme et les amalgames qui en découlent.

2 years 16 weeks ago
Ruut
10 December, 2008 - 12:26
10

Lorsque je vois comment les dossiers ne sont pas suivis ni transmis d’une région à l’autre rien qu’en Belgique je me pose des questions.

2 years 17 weeks ago
juan carlos
1 December, 2008 - 16:19
9

De gevangenschap van de dualiteit houdt de mens gevangen in het gevecht om goed en kwaad of anders gezegd om de prettige ervaring te maximaliseren en te laten overwinnen over de onprettige. Eén van de veronderstelde middelen om dat gevecht te winnen is het straffen c.q. het laten ondergaan van onprettige ervaringen van degene die een onprettige ervaring heeft veroorzaakt en daardoor als het kwaad, als misdadiger, wordt bestempeld. Dit middel veronderstelt dat de angst voor straf sterker zal zijn dan de gedachten en gevoelens van waaruit het kwaad is gepleegd. Daarmee is dit middel gebaseerd op het maakbaarheididee en houdt het de misdadiger gevangen in de dualiteit. Dit betekent dat er niet het ideaal van harmonie mee bereikt kan worden dat inherent is aan de bevrijding uit de dualiteit. Kort gezegd: Straffen helpt niet. Het enige wat wel helpt is deze bevrijding oftewel zijnsontwikkeling. Dit betekent niet dat er dan geen "misdaad" meer zal zijn, maar wel dat misdaad dan niet langer als misdaad, het kwaad, wordt ervaren en bestempeld. Op grond daarvan wordt de misdadiger niet gestraft, maar een grens gesteld en daarin met zijnsontwikkeling geholpen zich bewust te worden vanuit welke gedachten en gevoelens de misdaad is begaan en daar los/vrij van te komen. Het groter wordend besef dat straffen niet helpt, schept de kans om tot zijnsontwikkeling over te gaan.

2 years 18 weeks ago
retronymie
28 November, 2008 - 08:35
8

Les phénomènes comme le terrorisme et la criminalité transfrontalière, à une échelle mondiale rendent a fortiori une action « européenne » absolument nécessaire. Toutefois, la question de la compétence pour créer des incriminations et harmoniser le droit pénal national appartient, comme on le sait, déjà très longtemps aux derniers tabous de l’Europe. Une compétence pénale au niveau européen a toujours échoué à cause de la résistance des Etats membres, qui considèrent le droit pénal comme noyau dur de leur souveraineté.

La protection des intérêts financiers est traditionnellement le moteur des développements d’un droit pénal européen. Espérons que l’interprétation du traité de Lisbonne (nouveau article 325 Traité sur le fonctionnement de l’Union) sera telle qu’elle permettra l’introduction par les actes législatifs (secondaires) de règles pénales (général et de procédure pénale, p.ex. un parquet européen) et qu’on s’inspira aussi du projet magistral du « Corpus Juris » proposé par le professeur Mireille Delmas-Marty.

2 years 18 weeks ago
Mikael
24 November, 2008 - 15:28
7

J'ignore quelles sont les mesures européennes prises pour lutter contre la criminalité et le terrorisme.
Mais j'y accorde personnellement une très grande importance et j'approuverai toujours ce type de démarche...pour autant que l'on ne mette pas dans le même panier celui qui vole une voiture et celui qui pose une bombe!

2 years 19 weeks ago
Dirk-Christine
21 November, 2008 - 20:35
6

Een grensoverschrijdende justitie en vooral politioneel optreden.
Economie, vrij verkeer van goederen en personen. Het is allemaal mogelijk - en gelukkig. Maar dit wordt ook door criminele organisaties gebruikt en vooral misbruikt. Zij kunnen zonder problemen de grens over. Jammer genoeg zijn er pak belemmeringen voor politiediensten en justitie. De criminele organisaties hebben daardoor een te grote voorsprong. Samenwerking op vlak van justitie en politie is er al, maar moet zeker nog versterkt worden.

2 years 19 weeks ago
Adeline
20 November, 2008 - 14:10
5

ook hier moet een eenheidsbeleid komen en het vervroegd vrijkomen moet aan banden worden gelegd.Zo zou iemand die levenslangkrijgt=25/30 jaar die ook effektief moeten uitzitten.En ben voorstander van terug invoeren van de doodstraf voor moordenaars.Terroristen gewoon betonnen schoenen aangeven en in zee dumpen als haaienvoer.

2 years 19 weeks ago
dudealfred
19 November, 2008 - 15:22
4

vous faites tous ce que vous voulez, mais le jour ou on intercepte systématiquement mon trafic internet, mes emails, sms, coups de telephone ou autre (suède?UK?), qu'on me force à porter une carte à puce (RFID) pour connaitre mes déplacements (comme on veut faire à l'ulb) ou que l'on commence à détenir arbitrairement des gens ou les torturer, je descend avec mes pancartes à bruxelles et strasbourg! y'a des limites, elles sont inscrite dans le droit à la viie privée et la déclaration universelle des droits de l'homme. tout le reste je le laisse au spécialistes du renseignement. de toute façon je doute qu'il y ait accès WIFI dans les grottes afghanes....

2 years 19 weeks ago
Benq
19 November, 2008 - 07:08
3

Eerst en vooral moet het protectionisme van verschillende lidstaten (Frankrijk??) bestreden worden en moet er een vrije uitwisseling van informatie tussen de politiediensten georganiseerd worden. Het vervolg en bestraffingsbeleid moet ook op elkaar afgestemt worden.
Ook onze cultuur en waarden moeten beschermd worden en alle gasten moeten dit respecteren ontmoedigd worden om hun eigen, vreemde waarden aan Europeanen op te leggen.
Een streng uitwijzingsbeleid moet ook inhouden dat wie zich klaarblijkelijk niet kan vinden met onze waarden, wetten en gebruiken, Europa moet verlaten om er nooit meer binnen te mogen.
Extremisme, van welke aard ook, moet keihard bestreden worden.

2 years 19 weeks ago
MarieAnne
18 November, 2008 - 20:17
2

Je travaille et habite dans une zone proche de deux frontières. Je m'aperçois qu'il y a de temps à autre de la collaboration entre les forces de l'ordre des 3 pays. Je pense que l'idée est bonne. Cependant c'est trop ponctuel à mon avis. Cela ne devrait-il pas être routinier ? Je me sentirais plus en sécurité.

2 years 19 weeks ago
waleran
18 November, 2008 - 18:50
1

Quelles sont les mesures européennes? Les lois anti-terroristes ne relèvent-elles pas des états?
Existe-t-il une police européenne, une armée européenne, des services secrets européens? Je ne pense pas. Il semble juste y avoir une coopération entre états-membres. Une action européenne devrait, selon moi, être plus efficace qu'une coordination entre états-membres.