Citizenship, culture and education

Is Europe doing enough to guarantee cultural diversity?
2 years 13 weeks ago
Erik B
29 December, 2008 - 02:12
19

Neen, waarschijnlijk omdat de invloed van imperialistische staten (zoals Frankrijk) er nog te zwaar doorweegt, doet Europa niet genoeg. Wat ónze streken betreft zie ik daar meteen minstens drie voorbeelden van.
1. Europa steunt blindelings het niet aflatende agressieve gedoe van de Franstaligen in de Rand. Demokratie is blijkbaar een ijdel begrip en betekent in dit apenland enkel dat wij, Vlamingen, de franstalige grillen horen in te willigen. Wij, Vlamingen, doen daar braaf en lekker slaafs aan mee. Over ónze rechten en eisen, en over onze rechtvaardige ontvoogdingsstrijd als volk en natie, wordt uiteraard met geen woord gerept. Stouterikken die we toch zijn, dat wij ons niet willen laten beroven door die lieve Franstaligen !
2. Dit brengt ons ook bij Frans-Vlaanderen, dat deel van onze natie dat onze goede gebuur Frankrijk nog steeds bezet houdt, en doelbewust vernedert, verloedert en ontaardt. Onze volksgenoten aldaar kreunen onder de kulturele verdrukking en hopen tevergeefs, in hun doodstrijd, op enige politieke steun vanuit het “vrije” Vlaanderen. Dat durven wij niet. Wij kijken er liever dapper naast.
3. Onze Belzjiek telt ook nog een derde gemeenschap, een kleintje maar, de Duitse gebieden in het Oosten. Zo onnozel, wie bekommert zich daar in Vlaanderen om ? En in Europa ? Ach, het zijn maar die gestraften, dat stukje Duitsland dat ons dierbaar vaderland na De Oorlog uit wraak van Duitsland heeft weggeroofd, en vanzelfsprekend bij Wallonië heeft ingelijfd. Slechte mensen zijn dat, die het - na een eeuw goedbedoelde onderdrukking - nog steeds in hun hoofd halen om wat Duits te spreken en geen goede Walen willen zijn ! Maar ja, wat hebben wij Vlamingen daar mee te maken, waarom zouden wij bondgenoten gaan zoeken als we toch van zin zijn om onderdanig te blijven knikken en buigen ? Enz. enz. …
Wij zijn waarlijk goed bezig. Laten we nog wat van onze (tijdelijke) welvaart genieten, en later zien wij nog wel ! “Vlaams” krijgt zo stilaan dezelfde betekenis als “laf zijn” ! Onze politieke leiders blijken allemaal laffe lafaards die enkel met zichzelf bezig zijn. De zeldzame wel moedigen onder hen wordt het spreken niet gegund. Bij mijn weten heeft, sinds de stunt van Leo Delcroix, geen enkele Vlaamse politieker nog enige blijk van Europese moed gegeven. Wij verschuilen ons allemaal gretig en gezellig achter dat prettige klein-landje-voorwendsel, hierbij vergetend dat onze grote Vlaams-Dietse kultuur één van de steunpilaren van de Europese beschaving vormt. Trouwens, waarom zou een “klein landje” zich niet trots en weerbaar kunnen opstellen ? Denk b.v. maar aan Israël, dat qua oppervlakte en bevolking zeer met Vlaanderen vergelijkbaar is. Met dát kleine landje wordt er niet gespot. Weinigen zouden het aandurven. Maar ja, die Joden, zij zijn wél een trots en dapper volk !

2 years 13 weeks ago
Esprit pragmatique
28 December, 2008 - 00:04
18

De quelle conception d'un "assurer la diversité culturelle" veut-on parler ici?

La "diversité" est intrisèque à chaque individu plus, sociologiquement, entre divers groupes humains.
La "culture" se développe au gré et au choix de chacun, librement, tels prescrivent nos textes de loi.
Or il faut constater qu'à l'instigation d'activistes, de lobbies, de marginaux finissant par former masse, on nous force des plans et programmes pour "former" nos schémas mentaux à de nouvelles "empreintes". Le tout s'appuyant sur de moyens coûteux et hautement médiatisés. On veut nous imposer des choix nouveaux, au nom d'une idéologie ou d'une argumentation orientée! Rien d'une tolérance ou d'un libre-choix n'existe ici. L'imbibation progressive et parfois sournoise est devenue la règle.

Oubliées ces marques culturelles de l'Europe: c'est devenu ringard. Tout est valeur dès que ça viendrait d'ailleurs. Osez-vous vous élevez contre ce fait? On vous taxe de décalé, de xénophobe, d'obtus. Or que je suis - par la vie - un être international, largement cultivé moi-m^me.
Non, la valeur est aujourd'hui d'être conforme, cloné, au nom d'un leitmotiv politique sans fondement très argumenté.
Accepter l'autre c'est respecter l'autre, à double sens, pas à sens unique comme certaines instances de l'U.E. suggéreraient que nous l'adoptions. Pouvez-vous accepter cela? Pas sûr, car la conformité est devenue la règle prédominante. Pensée unique, sur un refrain de la diversité.

2 years 13 weeks ago
staf de c
27 December, 2008 - 18:01
17

Culturele diversiteit und kein Ende... Jarenlang waren Franse taal, cultuur, kranten en films het summum van wat wat in andere landen als beschaafd doorging. Nog eerder was dit het geval voor een wel heel bevoorrechte elite van Engeland en Italië en dat was toen meer dan wat toeristische kennis opdoen. Nu overheerst Engels als de lingua franca en zelfs het mandarijn Chinees zal hier niets aan veranderen. Engels is voor het grootste deel van de wereldbevolking te gemakkelijk in vergelijking met Chinees of Spaans.
Komt hiermee de culturele diversiteit in het gedrang? Er rijst hier ook een politiek element. Een buitenlander zal naar gelang zijn contacten in België (Nederlandstalig of francofoon) een andere visie voorgeschoteld krijgen over bv. de randgemeenten rond Brussel. Wie vertelt hem of haar over de verfransing van Brussel, de geschiedenis van de taal- en sociale strijd, wie maakt hen het verschil wijs tussen een Waalse staalarbeider en een Franstalig Brussels kaderlid, een Antwerpse havenbaron en een arbeider aan de lopende band bij Volvo of Ford?
Culturele diversiteit lijkt een modewoord, maar is nu door immigratie en reizen wellicht al meer gerealizeerd dan we vermoeden. Wat niet belet dat zelfs in een klein land als België het erg zinvol is vriendschap te sluiten of op te trekken met buitenlandse studenten of _waarom niet _ gastarbeiders, illegalen, al dan niet met papieren?

2 years 14 weeks ago
karifragoso
27 December, 2008 - 03:40
16

There exists different cultures and of course talking about integrating different countries such statement is a fact, but I believe there is still too much to do, specially when there are such different laws and treatments in each country, when are people from East or West Europe, when the immigration laws are not the same, when the economy is a different fact and when the national pride is not existant in certain countries, is hard to say that a whole cultural Europe can exist. But certainly try to get integration programs, language, flags and also do some surveys directly with those people should help to improve this kind of facts. There is too much to do still to have a real cultural identity for sure.

2 years 14 weeks ago
Malinwa
21 December, 2008 - 21:13
15

Ik denk het wel.

2 years 15 weeks ago
Mikki
18 December, 2008 - 16:24
14

Neen. Europa doet er zelfs alles aan om onze culturele eigenheid te vergeten en te vervangen door een valse Europese culturele identiteit.

2 years 16 weeks ago
Ruut
10 December, 2008 - 11:14
13

C’est une question étrange, qu’elle commence par avoir sa propre culture, ce serais un bon début.

2 years 17 weeks ago
polo
3 December, 2008 - 10:53
12

Oui et pas besoin d'en faire plus. Il ne faut pas se comparer aux Etats-Unis
Si on veut le faire attention il y a des riques. Pour s'en convaincre, il suffit de relire la fable de Jean de la Fontaine, la grenouille et la boeuf.

Mais SI et seulement SI diversité culturelle signifie faire connaître la culture des autres pays européens (les 26) dans notre pays et inverséménet alors je dis pas assez.

2 years 17 weeks ago
richard miller
30 November, 2008 - 17:29
11

Je partage l'avis exprimé précédemment par plusieurs auteurs de Commentaires : la question européenne qui doit être posée en matière culturelle n'est pas tant celle de la diversité (laquelle est, si l'on peut utiliser cette formulation, naturelle sur le sol européen, avec ses langues, ses traditions, ses gastronomies...) mais celle de l'unité. Une unité qui sera toujours différentiée : entre un Italien et un Suédois, il y a suffisamment de marge "naturelle" pour que l'Union européenne ose se montrer plus audacieuse, plus entreprenante pour défendre les créateurs, artistes, chercheurs européens. Le risque d'aboutir à ce que d'aucuns appelaient un "europudding culturel" est nul. Par contre, en l'absence d'une Europe culturelle qui s'affirmerait davantage, c'est tout le mode de vie européen qui risque d'être englouti par les modèles véhiculés par l'audiovisuel américain. J'ai toujours regretté, par exemple, qu'une chaîne de télévision chargée de promouvoir et faire connaître le cinéma européen n'ait pas pu voir le jour.

2 years 17 weeks ago
bigbadkitty
30 November, 2008 - 01:00
10

België garandeert niet eens de culturele diversiteit in eigen land. Een voorbeeld uit het leven gegrepen: een Commissie voor de Bescherming van de Maatschappij in Brussel stelt aan een Vlaming als voorwaarde voor een vrijheid op proef (met andere woorden als voorwaarde om zich in een aangepaste psychiatrische instelling te mogen laten verzorgen) dat hij eerst Frans leert. Op die manier wordt niet 1 maar een ganse reeks wetten overtreden:
5.1 van het EVRM (België reeds veroordeeld in 1998 - arrest Aerts)
grondwet: elke Belg heeft recht op adequate gezondheidszorg
recht op eigen taal en cultuur

Burgemeesters van Vlaamse gemeenten moeten blijkbaar geen Nederlands kennen, Vlamingen moeten wel Frans spreken als ze niet willen wegrotten in de psychiatrische annex van een Brusselse gevangenis.
Wat doet onze minister van justitie, niks, niemendal. De CD&V heeft dan wel de verkiezingen gewonnen omdat de zogezegd de rechten van de Vlamingen gingen doen respecteren, maar de praktijk is wel heel anders.

2 years 18 weeks ago
johans
28 November, 2008 - 18:05
9

Het enige Europa dat culturele diversiteit kan en zal respecteren (en zelfs aanmoedigen) is een Europa dat bestaat uit regio's. Doek de grote landen op want ze zijn een rem op diversiteit en op evenwichtige besluitvorming. Europa doet dus te weinig en oo kde verkeerde dingen. De "groten" zitten even samen en bedisselen onder elkaar de koers die ook de anderen uitmoeten. Zoiets kan nooit werken.

2 years 18 weeks ago
Euro1
26 November, 2008 - 23:34
8

Garandeert cultuur zijn eigen diversiteit dan niet? Ieder individu, groep, vereniging, vold, natie, ... heeft nu toch het recht en de mogelijkheid zijn eigen cultuur te beleven en uit te bouwen. Wie beslist er trouwens wat cultuur is. Cultuur is iets wat je niet kan sturen! Het enige wat Europa moet garanderen is dat er plaats is voor alle vormen van cultuur.

2 years 18 weeks ago
Spooninmybrain
24 November, 2008 - 16:16
7

Wat wordt er bedoeld onder "culturele diversiteit" en wat onder "garanderen".
Heel belangrijk om die termen toe te lichten.
In een cultureel diverse omgeving zou het idee verdraagzaamheid wederkerig moeten kunnen werken. Dit wil zeggen alle culturele minderheden worden beschermd en er bestaat ook een bescherming van de culturele meerderheid. En dan is de vraag of cultuur taal-, geloof- of ideologiegebonden is of moet zijn.

2 years 18 weeks ago
Amadeus
24 November, 2008 - 15:50
6

L'Europe qui tend sur le modèle américain a tendance à tuer l'identité propre des pays pour la reformer à son image..

X pourcentage de chômage autorisé.
X mesure de santé pour tout le monde.
X obligation pour ceci et pour cela.

Je crois que l'Europe écrase la culture des pays.

2 years 18 weeks ago
Le vieux Jules
22 November, 2008 - 19:56
5

L'Europe est déjà incroyable mosaïque de peuples et de cultures, sans parler de la religion! Vouloir en faire encore plus pour la diversité culturelle ne me semble ni opportun ni utile. On ferait mieux aujourd'hui de chercher ce qui nous unit et non ce qui nous divise, les éléments qui créent une identité européenne (s'il y en a une) et un sentiment européen. On le voit dès qu'il y a une crise: l'Europe est incapable de parler d'une seule voix et c'est chacun pour soi. Cela n'augure rien de bon pour l'avenir de l'Europe!

2 years 19 weeks ago
Adeline
20 November, 2008 - 14:22
4

Nee,gezien de heisa als wij vlamingen onze taal en kultuur willen verdedigen.Lijkt wel of wij terroristen in europa zijn.

2 years 19 weeks ago
Mikael
20 November, 2008 - 11:57
3

Cette question est très amusante. C'est vrai, nous ne connaissons pas le cinéma tchèque. Mais connaissons-nous le cinéma belge ? Je pense que nous sommes en train de perdre nos valeurs et traditions au profit d'une diversité culturelle utopique. Imaginez le premier ministre chanter la marseillaise en croyant claironner la brabançonne... Avant de penser à s'informer sur les cultures étrangères (qui sont très intéressante certes !) il faudrait penser aussi à ne pas perdre la nôtre.

2 years 19 weeks ago
waleran
18 November, 2008 - 18:05
2

Quest-ce exactement que la "diversité culturelle"?
Si cela signifie que chaque européen puisse assumer publiquement ses traditions, sa religion, sa langue, son orientation sexuelle, ses opinions... dans n'importe quelle partie de l'Union, je pense qu'il reste encore du chemin à faire.
Ceci se constate facilement dans un pays comme la Belgique (et dans les autres pays européens, sans doute) où le racisme, l'homophobie... sont présents. Mais cela se voit surtout, selon moi, par les difficultés qu'il existe à communiquer avec les autres communautés. "Communiquer" signifie ici "parler" mais aussi échanger, diffuser ses traits culturels (matériels ou non) au-delà de sa propre communauté linguistique, religieuse...
En effet, quel belge connaît les traditions hongroises, le cinéma tchèque?
Des moyens supplémentaires doivent être mis en place pour que les différentes communautés puissent communiquer et ainsi s'enrichir mutuellement (festivals, forums, expositions, mise en place de réseaux d'associations culturelles au niveau européen...).
L'Union doit devenir un acteur culturel à part entière. Son rôle est, selon moi, de tisser des liens entre les différentes initiatives existantes au niveau des états mais aussi d'empêcher les discriminations subies par ses habitants.

2 years 19 weeks ago
fmr
18 November, 2008 - 17:58
1

Pas du tout, il y a une dérive vers le tout à l'anglais, qui est une des langues les plus difficile à apprendre. Personne ne parle parfaitement l'anglais (d'après une étude 1% des Français peuvent maintenir une conversation en anglais à la sortie du secondaire), ce qui avantage la culture, l'économie et la politique du Royaume Uni et de l'Irlande.

Pourquoi personne au niveau européen ne se préoccupe de ce grave problème?

La solution existe, l'espéranto, une langue qui permet d'être bilingue en une année d'étude, améliore les performances dans l'apprentissage des autres langues, et est neutre, n'étant liée à aucun état.

Mais Il est compréhensible que les élites européennes qui ont passé tant d'années et de voyages linguistiques (chers) prennent peur de se voir retirer le privilège d'être le goulot d'étranglement de la communication et se permettent dans le meilleur des cas de critiquer l'espéranto sans en connaître un seul mot, et dans le pire des cas ignorent complètement le phénomène.

Si nous ne faisons rien, nous allons tous devenir de mauvais anglophones, alors qu'il existe une solution permettant de préserver la diversité linguistique et culturelle de l'Europe.

sources:
article sur wikipedia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esperanto

réduire les coûts de l'Europe de 25 milliards d'€ par an :
http://cisad.adc.education.fr/hcee/documents/rapport_Grin.pdf

blocage psychologique vis-à-vis de l'espéranto :
http://claudepiron.free.fr/livres/defilanguesbonsens.htm