Europe in the world

Does Europe take enough conflict prevention and management measures?
2 years 14 weeks ago
Malinwa
21 December, 2008 - 21:14
23

Ik denk het wel.

2 years 15 weeks ago
wittmann
14 December, 2008 - 07:54
22

Europa moet niets doen.Elke lidstaat moet zijn buitenlands beleid onafhankelijk bepalen.

2 years 16 weeks ago
Ruut
10 December, 2008 - 12:51
21

Que l’Europe interdise les implosions de pays en son sein, ce serais un bon début.
Après la Yougoslavie ce sera le tour de quel pays ?
Le Royaume unis ?
La Belgique ?
.
Nous voyons les effets négatifs du régionalisme européen.
.
Au lieu de s’unir l’Europe se divise.

2 years 16 weeks ago
Jean Michel
8 December, 2008 - 16:07
20

La Belgique devrait proposer les mesures suivantes au niveau UE:

- Refuser l'importation de produits issus de la déforrestation illégale (éthanol d'Indonésie, bois rare, ...);
- Totale transparence financière en supprimant les paradis fiscaux. La Belgique (et le ministre des Finances en particulier) n'est pas assez loin;
- Laisser les pays ACP se développer économiquement à LEUR rythme. Après on leur demandera d'ouvrir leurs frontières. Ils doivent développer leur économie locale, leur agriculture, leur tissu économique. Stop à la néo colonisation
- Proposer une taxation de type TOBIN sur les transactions financières;
- Prohiber le financement des armes sales comme les bombes à sous-munitions et le financement de celles-ci comme la Belgique l'a fait (Loi Mahoux) au niveau européen;
- Contrôler les conflits d'intérêts potentiels des politiciens européens (commissaires, parlementaires mais aussi fonctionnaires et contractuels des institutions UE!!). S'il est vrai que la famille Michel a des intérêts à l'Est du Congo (via Michel Foret), on comprendrait pourquoi Louis michel a favorisé l'arrivée au pouvoir de Kabila; C'est un simple exemple;

Merci

2 years 16 weeks ago
Etienne Verhulst
8 December, 2008 - 10:32
19

Het getuigt van een schandalig cynisme dat de Europese ministers van Buitenlandse Zaken overwegen een troepenmacht naar de Somalische wateren te sturen om de piraterij te bestrijden, maar dat het niet mogelijk blijkt om een troepenmacht naar Oost-Congo te sturen om daar de moorden en verkrachtingen te laten ophouden.
Als het Europees Parlement volgende keer nog eens een opendeurdag houdt mogen ze best zwijgen over "Een Europa voor de mensen".

2 years 17 weeks ago
Pythéas
3 December, 2008 - 17:11
18

Wellicht was Europa ten gevolge van een lange traditie van economisch en monetair overleg niet goed voorbereid op het waarnemen van een leidersrol op politiek vlak. Er is geen Europese president, geen Europese minister van buitenlandse zaken, geen noemenswaardig Europees leger. De relatieve zwakte waarmee Europa zijn stempel drukt op de internationale scène is daar het gevolg van. Toch leeft er onder de Europese burgers de reële verwachting dat Europa deze verantwoordelijkheid op zich neemt. Daaruit vloeit frustratie voort. Als resultaat leidt Europa aan imagoverlies hoewel haar fundamentle doelstellingen (economisch en monetair) met glans bereikt werden.

2 years 17 weeks ago
Maria
3 December, 2008 - 11:12
17

Nee.

Conflictpreventie en-beheersing, het beleid hiervan wordt nog steeds bepaald door de VS, de Verenigde Naties en de NAVO.

Er bestaat hierover geen consensus binnen de de EU. Ik zie landen zoals bv. het Verenigd Koninkrijk nog geen Europese maatregel steunen die indruist tegen de visie van de Verenigde Staten.

Europa praat wel, maar kan zijn stempel niet doordrukken. Mooi voorbeeld is er geen Europese vredesmacht kan worden opgetrommeld voor het conflict in Congo, België is wel bereid troepen te leveren, maar staat hier quasi alleen en kan de leiding hiervan niet op zich nemen.

Vreemd genoeg slaagde de Verenigde Staten er wel in Europese landen te betrekken in een controversieel conflict als Irak. Maar de EU zelf slaagt er niet in om een troepenmacht te mobiliseren om een nieuwe genocide in Congo te vermijden. Het ziet er naar uit dat Europa opnieuw lijdzaam zal moeten toe zien wanneer het conflict escaleert.

Er is duidelijk nog veel werk aan de winkel.

2 years 17 weeks ago
juan carlos
2 December, 2008 - 00:13
16

De EU is de grootste en meest dynamische entiteit in Europa. Wat in Brussel besloten wordt raakt niet alleen de burgers van de EU, maar heeft ook grote gevolgen voor tal van mensen elders in de wereld. Een nieuwe benadering van de economie en van het vredes- en veiligheidsbeleid zal dan ook grote consequenties hebben voor de wereldsamenleving. Momenteel ligt het accent sterk op de structurele en institutionele vragen verbonden aan de uitbreiding. Natuurlijk zijn die van groot belang want zonder passende antwoorden verlamt het gehele integratieproces. Maar deze aandacht voor het mechaniek mag niet het zicht op de architectuur bemoeilijken. De kernvraag dient toch te zijn: wat willen we eigenlijk met dit Europa? Wat motiveert ons? Nog meer materiele rijkdom en macht? Of streven we naar een ‘rijker’ leven, met meer kwaliteit, meer zin? Naar een Europa dat een visie heeft, zich bewust is van haar roeping in een wereldsamenleving die haar koers kwijt is?

2 years 17 weeks ago
juan carlos
2 December, 2008 - 00:10
15

een nieuw vredes- en veiligheidsconcept dat een perspectief biedt op een leefbare en duurzame samenleving. - een totale herziening van prioriteiten; drastische reductie militaire uitgaven en aanzienlijke verhoging middelen voor de grote wereldproblemen(armoede, milieu, gezondheid). - een stappenplan voor nucleaire ontwapening en beheersing andere massavernietigingsmiddelen. - een sterke Europese veiligheidstructuur waaraan alle Europese landen deelnemen(OSCE). - een versteviging van de Verenigde Naties waarbij rekening gehouden wordt met de legitieme belangen van alle staten in een interdependente wereld. - de gezamenlijke inzet van religies voor vrede en verzoening. - vredesopvoeding in onderwijs en media. Deze opsomming is verre van volledig maar biedt voldoende aanknopingspunten

2 years 17 weeks ago
juan carlos
1 December, 2008 - 22:38
14

De gevangenschap van de dualiteit bracht een leiderschap voort dat gericht was op controle en beheersing. Nu het contraproductieve effect van deze gevangenschap en daarmee van dit leiderschap zijn hoogtepunt bereikt, wordt de noodzaak om tot een wezenlijk ander leiderschap te komen groter. Aangezien de mens zich moet en wil bevrijden uit voornoemde gevangenschap zal dit leiderschap tot zijnsontwikkeling in staat moeten zijn. Hoewel dit al enigszins in gang is gezet in de vorm van inspirerend, mens centraal stellend en natuurlijk leiderschap, is het leiderschap dat tot zijnsontwikkeling in staat is hoogstwaarschijnlijk nog nauwelijks aanwezig. Vandaar de oproep het leiderschap opnieuw uit te vinden. ^

2 years 18 weeks ago
rggmns
28 November, 2008 - 22:15
13

Neen, maar dat is ook niet mogelijk met een reus op lemen voeten.
Eerst zal europa hechter moeten worden.

2 years 18 weeks ago
Euro1
26 November, 2008 - 23:39
12

Inderdaad, Neen, Europa staat op dit gebied nergens. Kijk naar de Balkan 10 jaar geleden en kijk naar Oost-Congo vandaag. Veel gepraat maar als het er op aankomt doet iedereen alsof de neus bloedt. dit komt omdat er voor elke beslissing met 27 landen moet vergadert worden en dat beslisingen uiteindelijk toch nog eerst door de nationale parlementen moeten goedgekeurd worden. Een rechtstreeks verkozen Europese regering met president EN, specifiek voor deze vraag, een Europese eenheidsdefensie, zijn een must!

2 years 18 weeks ago
Saar
25 November, 2008 - 20:37
11

Qui veut, qui peut! Ik geloof dat alle elementen aanwezig zijn om van de Unie een geloofwaardige internationale actor inzake conflictpreventie en crisisbeheersing te maken, ware het niet dat één vitaal element ontbreekt: de politieke van wil om te slagen! De nationale reflex - wat je zelf doet doe je toch beter - gaat geenszins op voor het voorkomen of oplossen van complexe internationale conflicten. Het is des te jammer dat net op deze domeinen de burger een krachtdadig Europa verwacht dat met één stem spreekt! De burger verdient méér Europa, de wereld een groter engagement van de Unie inzake conflictbeheersing.

2 years 19 weeks ago
billgoldberg
22 November, 2008 - 13:29
10

Natuurlijk niet, en iedereen weet het.

2 years 19 weeks ago
Dirk-Christine
21 November, 2008 - 20:39
9

Neen, absoluut niet.
Probleem is dat de lidstaten nog veel te veel redeneren vanuit hun eigen staat.
Als je ziet wat de reactie van Europa is mbt het drama in Congo (Goma), dan is het echt bedroevend gesteld. Europa zou hier het voortouw moeten nemen. Maar ze wachten af, en rekenen op anderen om het probleem te bestrijden. Arm Europa.

2 years 19 weeks ago
Paulo7850
20 November, 2008 - 15:45
8

NON CAR ELLE EN EST INCAPABLE : BEAUCOUP DE BLABLAS; BEAUCOUP DE VENT MAIS RIEN PARCE QUE :

- il faut une entité politique européenne;
- il faut une entité juridique européenne;
- il faut une entité sociale unique européenne;
- il faut une identité européenne;

Tant que des mesures radicales n'auront pas été prises pour passer outre du concept d'Etat-nation pour passer à l'Europe nation, mais gardant ses particularités de vie régionales, nous ne serons qu'un embryon d'armée de la taille d'un bataillon et nous devrons toujours faire appel aux USA pour nous aider, nous les pauvres petits à la grande gueule.

J'ai lu quelques interventions suites à mes précédentes réponses aux questions, elles sont révélatrices de l'état d'esprit de replié sur soi que sont les européens actuels (surtout les belges francophones).

Je leur ferai simplement remarquer qu'on ne leur demande pas de critiquer les réponses données par certains mais de proposer concrètement des solutions aux questions posées (lire au-dessus svp : il y a un point d'interrogation...)

Passer de la critique permanente à la réponse constructive et justifiée réellement et non par des affirmations gratuites, c'est autre chose que de rester ado toute sa vie ( c'est plus facile mais cela nous conduit à la merde actuelle)

2 years 19 weeks ago
Adeline
20 November, 2008 - 14:24
7

Neen.Europa reageert veel te traag en te laks.Dit komt vooral door belangenvermenging van sommige lidstaten

2 years 19 weeks ago
Mikael
20 November, 2008 - 12:04
6

Pour pouvoir s'affirmer de façon crédible dans la prévention et la gestion des conflits, il faudrait arrêter de se bander les yeux pour pouvoir faire face quand il y a lieu de le faire, au lieu de jouer à l'autruche.

2 years 19 weeks ago
B V
19 November, 2008 - 12:09
5

Donc, quant à la question, non, il n'est pas suffisamment fait pour l'instant et je suis pour un renforcement de la dimension politique et défense commune pour l'Union européenne.

2 years 19 weeks ago
B V
19 November, 2008 - 11:35
4

Oui, il y a un risque à créer de grandes armées puissantes qui formeront autant de blocs.

Mais, qu'on le veuille ou non, qu'on le fasse ou non, les autres blocs - USA, Russie, Chine, Inde - le feront.
Donc, autant se préparer efficacement et la seule façon efficace est l'union, l'élimination des dépenses redondantes, la maximalisation des synergies, les économies d'échelle et surtout une seule politique de défense et d'affaires étrangères.

Le modèle européen, que je crois être le meilleur défenseur des droits de l'homme et de l'éthique en général, en vaut bien la peine. Si nous ne défendons pas nos idées humanistes, qui le fera alors...

2 years 19 weeks ago
Clmelon
18 November, 2008 - 18:32
3

Attention à la création de grands blocs homogènes avec armées puissantes! N'est ce pas le risque de nouveaux affrontements ? USA, Russie, Chine, Europe que de conflits et de "frottements" aux limites des sphères d'influence ! Voyez le "frottement récent Russie-USA à propos de la Géorgie. Une Europe de la défense sans doute,mais j'ai peur des grandes armées puissantes. Merci

2 years 19 weeks ago
waleran
18 November, 2008 - 18:20
2

Non. Mais elle manque de moyens. Pour pouvoir agir, elle doit avoir un président et un ministre des affaires étrangères qui parlent d'une seule voix en son nom ainsi qu'une armée unique. Sans ces outils, je pense qu'elle restera faible au niveau international.

2 years 19 weeks ago
Steven Verbanck
18 November, 2008 - 18:00
1

The European Union should help in spreading peace building measures like:
* parliamentary democracy
* proportional representation
* federalism and bicameralism
* independent courts and central banks
It is itself an example in all these measures.
We should avoid winner-take-all-solutions (plurality and majority electoral systems, presidentialism, centralism, ...)