Justice and security

Do you feel adequately protected by the legal systems available when staying in other EU Member States?
2 years 14 weeks ago
Malinwa
21 December, 2008 - 21:10
11

Ja

2 years 16 weeks ago
fredericceuppens
12 December, 2008 - 13:46
10

Oui, je me sens en sécurité lorsque je voyage dans les pays de l'UE. Ceci dit, le mouvement d'harmonisation en matière judiciaire devrait à mon sens se poursuivre: trop d'incohérences subsistent.

Par contre, j'abonde dans le sens des autres commentaires qui rappellent qu'avant d'avoir un tel débat au niveau des différents pays de l'UE, il serait peut-être bon pour la Belgique de profiter de la présidence du conseil de l'UE pour montrer l'exemple! Comment pouvons-être crédibles en parlant d'intégration régionale (que ce soit en matière judiciaire ou autre)quand on est incapable de traiter des dossiers communautaires chez soi?

2 years 16 weeks ago
Ruut
10 December, 2008 - 12:27
9

Non, j’ai été suffisamment mal traité par les autorités communales de Wezembeek-Oppem lorsque j’y ai résidé en tant que Français.

2 years 17 weeks ago
pjgent
5 December, 2008 - 12:24
8

Nee, allerminst. de wetgeving is zo divers dat je voor een gelijkaardig feit in de ene lidstaat géén enkele sanctie krijgt en in de andere 30 jaar cel... in vel landen geldt het principe ook 'eigen volk eerst'. Europeaan of niet...

2 years 18 weeks ago
bigbadkitty
28 November, 2008 - 23:51
7

Om gecolloqueerd te worden moeten 3 voorwaarden vervuld zijn (cumulatief, niet of, of maar en, en):
- geestesziekte
- weigering zich te laten behandelen
- ernstig gevaar voor zichzelf en/of de maatschappij

het is niet genoeg om stemmen te horen of met god te praten (dat doen alle priesters en nonnen) maar er moet inderdaad sprake zijn van een geestesziekte zoals beschreven in de DSM-IV. Het is niet de eerste rechter die ik hoor zeggen: ik weet dat alle voorwaarden niet vervuld zijn, maar ik beslis nu eenmaal en dus wel collocatie. Mensenrechten zei u?
Lees het rapport van de VN over geïnterneerden in België.
10 jaar na het arrest Aerts is de toestand enkel verslechterd.
België blijft vergeten dat wie in een glazen huis woont best niet met stenen gooit.

2 years 18 weeks ago
bigbadkitty
28 November, 2008 - 23:43
6

En het gaat nog verder dan dat. Mijn zoon is geinterneerd, sedert mei dit jaar. Vandaag hebben we te horen gekregen welk "project" de heren burokraten voor hem hebben uitgewerkt. Om te beginnen moet hij Frans leren (alhoewel hij geen woord Frans spreekt is hij naar Bertrix in de provincie Luxemburg gestuurd, dan moet hij een diploma van het Franstalig middelbaar onderwijs behalen. Als mij nu iemand kan uitleggen wat Frans spreken te maken heeft met psychiatrie, ik snap er niets van. Gewoon willekeur, niks anders dan een of andere burokraat die zijn klauwen laat zien. Intussen heb ik wel 5 rapporten van psychiaters die allen duidelijk stellen dat een lang verblijf in een psychiatrische instelling zeer schadelijk is voor hem, in die mate zelfs dat die schade onomkeerbaar wordt. Maar luisteren die eminenties? Natuurlijk niet. Natuurlijk weet eenr echter beter dan een psychiater welke therapie iemand nodig heeft. Natuurlijk kan een rechter op 15 min een betere beslissing nemen dan een psychiater. Mensenrechten? De pennenlikker in kwestie heeft alvast duidelijk gezegd wat hij van de mensenrechten denkt, maar omdat dit forum voor iedereen moet toegankelijk blijven herhaal ik die woorden beter niet.
Guantanamo is niet langer het monopolie van de VS, België heeft het geperfectionneerd

2 years 18 weeks ago
Paz Smidts
28 November, 2008 - 20:03
5

Evenals mijn voorgangers in deze rubriek voel ik mij nog niet grondwettelijk beschermd in België zelf. Ik wil het dan ook hebben over de rechten van burgers die in de psychiatrie belanden. Eens opgenomen op een gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis, is er ongeveer 90 % kans dat je gecolloqueerd wordt. Deze collocatie of gedwongen opname is een middeleeuwse praktijk om mensen die gedwongen medicatie en slechte behandeling in de psychiatrie weigeren, te dwingen de psychiatrische inrichtingen hun kas te spijzen en bedden te vullen. Bovendien verliezen ze al hun rechten op basis van een rechtzaak waarin alleen de kant van de psychiaters gehoord wordt, verdedigd door een pro deo advocaat die ze een uur voor hun rechtszaak voor komt eens 15 minuten kunnen spreken en nauwelijks hun verhaal goed kunnen uitleggen. Aan de patient wordt hoogstens een dwaze vraag gesteld, genre : gelooft u in telepathie ? of Hoort u stemmen ? om hem te kunnen veroordelen tot gedwongen opname en zgz. therapie gedurende 2 jaar. Men is blijkbaar niet geestelijk vrij om te geloven wat men wil. En zelfs als ik in telepathie geloof en zo dom ben dat te zeggen ? Vind u dat nu serieus een reden om mij voor twee jaar mijn rechten te ontnemen ? Officieel moet men een gevaar voor zichzelf zijn én voor de maatschappij om kunnen gecolloqueerd te worden. Officieus kan men weggestoken worden wanneer meneer de psychiater en meneer de rechter dat maar opportuun achten, voorwaarden voldaan of niet, meestal zelfs niet. Als Europa iets verandert , mag het voor mij dan ook de burger rechten van mensen die in een instelling of ziekenhuis terechtkomen garanderen, en serieus dit keer ! Rechten van de mens, recht op overtuiging, in het biezonder, gelden voor iedere mens, ook voor de mens " in crisis ".

2 years 18 weeks ago
bigbadkitty
23 November, 2008 - 14:32
4

Ik voel niet eens beschermd door de rechterlijke orde in België. België slaagt er niet eens zelf in om de mensenrechten, de eigen grondwet en de eigen wetten te respecteren. Meer dan 800 geïnterneerden zitten in onmenselijke omstandigheden jarenlang weg te rotten in onze overbevolkte middeleeuwse gevangenissen waar ze verstoken blijven van elke medische en psychiatrische zorgverlening. Nochtans heeft het Europees Hof België hiervoor reeds in 1998 veroordeeld. Nochtans garandeert onze grondwet een aangepaste medische verzorging voor iedere burger. Nochtans zegt de wet van 1964 dat geïnterneerden moeten worden opgevangen in gespecialisserde instellingen van sociaal verweer of psychiatrische instellingen. Nochtans garandeert de zogenaamde wet Dupont aan iedere gedetineerde dezelfde gezondheidszorg als iedere andere burger.

De basiswet  betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden van 12 januari 2005 stelt duidelijk in artikel 5:
§ 1. De vrijheidsstraf of de vrijheidsbenemende maatregel wordt ten uitvoer gelegd in psychosociale,fysieke en materiële omstandigheden die de waardigheid van de mens eerbiedigen, die het behoud of de groei van het zelfrespect van de gedetineerde mogelijk maken en die hem aanspreken op zijn individuele en sociale verantwoordelijkheid.
In de gevangenis van Vorst beschikt niet eens elke gedetineerde over een matras. Sommigen slapen zelfs gewoon op de grond, bij gebrek aan matrassen (als je die vieze stinkende dunne dingen dan al matrassen mag noemen). 3 geïnterneerden in een cel van 8m2, 24/24u opgesloten zonder enige vorm van therapie, met als voornaameste bezigheid ervoor te zorgen dat ze de ratten en kakkerlakken op afstand kunnen houden, respecteert die menselijke waardigheid niet. Alhoewel de wet voorschrijft dat elke gedetineerde recht heeft op 3 bezoeken per week, is vaak 1 bezoek per week onmogelijk in Vorst, met als gevolg dat elk echt sociaal contact totaal onmogelijk wordt.
Geïnterneerden krijgen nu éénmaal per maand de psychiater te zien gedurende 10 volledige minuten. Dat heet therapie, dat moet doorgaan voor psychosociale omstandigheden die de waardigheid van de mens eerbiedigen.
Een gedetineerde in de gevangenis van Nijvel mag geen boeken, kranten of weekbladen ontvangen. Een gedetineerde in Vorst mag enkel romans ontvangen. Studiemateriaal, bijbels of korans, kranten (zoals bijvoorbeeld ook magazines van organisaties waarvan de gedetineerden lid zijn) zijn verboden. Een groot percentage van de gevangenen in Vorst is niet Franstalig. Alles, maar ook alles in Vorst gebeurt in het Frans, rapporten in een andere landstaal gaan gewoon de vuilbak in. Toch hebben de anderstalige gedetineerden niet het recht om boeken te ontvangen om bv. Frans te leren. Alle vormen van onderwijs zijn al lang afgeschaft wegens de overbevolking.
Vorst is een arresthuis. Dat wil zeggen dat de overgrote meerderheid van de gedetineerden volgens het basisprincipe van onze zogenaamde rechtsstaat onschuldig zijn (ook de geïnterneerden zijn ontoerekeningvatbaar en kunnen dus volgens diezelfde principes niet in de gevangenis worden ogpesloten maar moeten ze een aangepaste behandeling krijgen). Deze onschuldigen leven in mensonwaardige omstandigheden. Of iemand al dan niet in voorhechtenis wordt gehouden is een pure loterij. Sommige magistraten passen inderdaad de wet toe, andere hebben niet het minste respect voor de wet op de voorhechtenis en gooien mensen in de gevangenis terwijl de wet dat niet toelaat.
Om de overbevolking tegen te gaan, gaat België dan een aantal straffen niet uitvoeren. Dus, wat doet men, men gaat veroordeelden (dus mensen die bij wet schuldig bevonden zijn) vrijlaten om plaats te maken voor mensen die bij wet onschuldig zijn of niet in de gevangenis thuishoren. Zoek de fout. Toch blijkt niemand zich daaraan te storen. En de laatste jaren is het zo dat als dan aan het einde van die voorhechtenis blijkt dat de persoon in kwestie ofwel niet eens schuldig is aan een correctioneelbaar vergrijp of misdaad, men hem gewoon gaat interneren om de lange voorhechtenis te verantwoorden. Internering wordt opgelegd door de kamer van inbeschuldigingstelling, dus na een hoorzitting van amper 10 min en zonder proces op tegenspraak. Is dat gerechtigheid? Is dat in overeenstemming met artikel 5.1 van het EVMR?
Er zijn voorbeelden te over: een geïnterneerde die al jaren in de gevangenis zit omdat hij een T-shirt gestolen heeft (hij zit nog altij in Vorst trouwens en hij wacht nu op een plaats in Paifve), of een persoon die 7 jaar lang een cel mag delen met ratten en kakkerlakken omdat hij een fiets zou gestolen hebben. Intussen wordt de moeder die hij eigen dochter jarenlang op de meest brutale manier mishandelt veroordeeld tot een voorwaardelijke straf.

De rechterlijke orde in België is niet alleen niet geloofwaardig, ze draagt bij tot het groeiend gevoel van onveiligheid en rechtsonzekerheid. Geïnterneerden blijven in de gevangenis zitten en worden dan jaren later zonder enige vorm van behandeling weer de straat opgestuurt. Voor veroordeelden is er niets dat hun terugkeer naar de maatschappij voorbereidt. Onschuldigen worden maanden en soms jaren vastgehouden met als gevolg dat het ganse gezin dakloos wordt en de kinderen bij de moeder worden weggehaald omdat ze er niet langer kan voor zorgen. Wanneer deze gedetineerden dan uiteindelijk vrijkomen zijn ze verbitterd, verarmd, vaak dakloos en is de mentale gezondheid van de geïnterneerden in dergelijke mate verslechterd dat ze jarenlange therapie nodig hebben, die ze niet eens kunnen betalen. Kortom, de maatschappij wordt door dit systeem absoluut niet beschermd, ze wordt er enkel onveiliger door.
Wachtlijst voor een bed in de psychiatrie: van 15 tot 36 maanden
Wachtlijst voor beschermd wonen: 18 tot 48 maanden
Misschien moeten we stoppen met mensen in de gevangenis te stoppen en gaan investeren in sociale begeleiding. Zo zouden we alleszins die 800 geïnterneerden uit de gevangenis kunnen houden en dat geld gebruiken voor een echte medische, psychologische en sociale begeleiding.
Misschien moeten we geen nieuwe gevangenissen bouwen maar wel investeren in beschermd en begeleid wonen en moeten we de jongeren beter begeleiden vooraleer ze in de criminaliteit terechtkomen. Het zou onze maatschappij veiliger en rechtvaardiger maken en heel wat geld besparen. Ons systeem zoals het nu bestaat is echt dweilen met de kraan open en heeft niets met rechtvaardigheid, menselijkheid of zelfs wettelijkheid te maken.
Het CPT veroordeelt telkens weer opnieuw de onmenselijke situatie in de Belgische gevangenissen. België antwoordt dan met een ganse reeks mooie woorden en beloftes die nooit worden nageleefd. Elke burger kan die verslagen en antwoorden lezen, elke burger kan zien hoe onze overheden, hoe onze ministers van justitie telkens weer liegen en verdoezelen. Met welk recht wil België dan spreken over rechterlijke orde in andere lidstaten.
Met andere woorden heren ministers, parlementariers en senatoren, alvorens te gaan spreken over mensenrechten in andere landen, leer de mensenrechten in eigen land te respecteren, de burger kan er alleen beter van worden. Doe eerst iets aan de situatie in eigen land alvorens anderen de les te spellen. Misschien wordt justitie in België dan ooit toch geloofwaardig.

2 years 19 weeks ago
Adeline
20 November, 2008 - 14:13
3

Voel me niet eens beschermd hier in belgië.Als belg moeten we altijd de duimen leggen voor de begunstigde migranten die beschermd worden door bepaalde politieke partijen.Wij hebben niet eens stemrecht,terwijl belgië wel alle confentie's van geneve heeft ondertekend.

2 years 19 weeks ago
Tattoo
19 November, 2008 - 02:45
2

Om eerlijk te zijn voel ik me nog niet eens beschermd door de rechterlijke orde van óns land! Om de zakken van het grootkapitaal nog voller te laden heeft men Europa uitgevonden. Méér voor de rijken dus minder voor de gewone man. De grenzen zet men wagenwijd open zodat iedere internationale bandiet nu ongestoord en zonder enige controle onze huizen kan komen leegroven. Het doel is bereikt, de zakken van de rijken zijn gevuld en de gewone man moet zijn plan maar trekken. Het wordt DRINGEND tijd dat al wat hier de sfeer komt verpesten er onverbiddelijk wordt uit getrapt!

2 years 19 weeks ago
waleran
18 November, 2008 - 18:57
1

Non car celui-ci est différent de l'ordre judiciaire belge. Ceci suppose donc des problèmes de compréhension, un fonctionnement et des droits différents qui amènent des difficultés supplémentaires au citoyen.
Un ordre judiciaire européen simplifierai la vie du citoyen et donnerait les mêmes droits à tous renforçant ainsi le caractère universel de la justice.